Controale ITM în ferme! Documente verificate de inspectorii de la Muncă!

3 min read
Controale ITM în ferme! Documente verificate de inspectorii de la Muncă!

Roxana Dobre – 10 martie 2021 21:41

Inspectorii de la controlul muncii realizează un nou val de controale în perioada aprilie – iunie, al doilea trimestru al anului. Pe graficul verificărilor sunt incluse și fermele agricole și zootehnice unde vor fi controlate regulile de sănătate şi securitate în muncă (SSM), precum şi cele aplicate în contextul pandemiei de coronavirus, descoperirea muncii nedeclarate şi verificarea înregistrărilor în Revisal.Potrivit site-ului oficial al ITM, până în septembrie 2021, va fi derulată şi o acţiune de informare şi conştientizare a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în Registrul electronic al zilierilor, care a devenit obligatoriu de anul trecut pentru toţi angajatorii care utilizează acest tip de muncă. Inspectorii vor să facă inițial sesiuni de informare și să acorde suport teoretic și practic la sediile ITM.”Utilizarea de către angajatori a forţei de muncă imediată, ieftină și fără asumarea respectării drepturilor lucrătorilor, conduce la apariţia cazurilor de utilizare a muncii nedeclarate prin folosirea zilierilor în alte condiţii decât cele limitativ prevăzute de lege. Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştiențelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea legislaţiei incidente. Se efectuează acţiuni de verificare în vederea eliminării neconformităților constatate, și totodată se realizează îndrumarea beneficiarilor cu privire la modalităţile de aplicare a legislaţiei incidente”, anunță ITM.Reamintim că Registrul electronic de evidență a zilierilor a devenit obligatoriu din 25 iulie 2020. Pentru înființarea Registrului, beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la Inspectoratul teritorial de muncă (ITM) în a cărui rază teritorială își are sediul. În scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente:
a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei,
b) împuternicire semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al beneficiarului;
c) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
d) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
e) copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
f) declarație pe proprie răspundere conform modelului de mai jos, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a) – e) se transmit prin e-mail.Mai mult despre acest subiect citiți aici: Registrul Electronic al zilierilor – obligatoriu din 25 iulie: completare, date obligatorii, controale ITMConform sursei citate, Inspecţia Muncii are în plan şi următoarele campanii şi acţiuni, ce vor avea loc pe tot parcursul anului:
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: depozite, comerţ – lanţurile de aprovizionare (încărcare-descărcare);

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.