Fermierii – chemați de primari să-și declare terenurile și animalele! Termene obligatorii și amenzi!

Ramona Dascălu – 15 ianuarie 2021 06:47

Fermierii sunt obligați să-și declarate terenurile și animalele, iar depășirea termenelor anuale se sancționează cu amenzi! Proprietarii care dețin terenuri agricole sau silvice, animale, păsări și albine sunt obligați să le declare pentru înscrierea în Registrul agricol. În funcție de ceea ce fermierii au de declarat, fie că este vorba de terenuri agricole, utilaje, livezi, familii de albine sau animale, termenele limită sunt diferite. Cei care nu merg să declare ceea ce au de declarat în timp util, riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, sau între 300 și 1.500 de lei, în cazul persoanelor juridice.La nivel național, mai multe primării au început deja informarea sectorului agricol privind obligativitatea declarării anuale a suprafețelor și efectivelor de animale. Spre exemplu, un comunicat al primăriei municipiului Timișoara atrage atenția fermierilor să-și declare în timp util suprafeţele de terenuri agricole, inclusiv grădini familiale, utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate.”În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara;
persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii);
persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

Potrivit O.G. nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol și normelor tehnice de completare a registrului agricol, categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, până la următoarele termene:a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) între prima şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date,

 » sursa: www.agrointel.ro