Hotărâre de Guvern: carte de identitate și pentru copiii între 0 și 14 ani

Părinții pot solicita cărți de identitate pentru copiii sub 14 ani
Potrivit Asociației VeDem Just, anul trecut au fost aduse mai multe modificări la legislaţia privind actele de identitate, care se vor aplica de la 2 august 2021.

Noutăţile cu privire la actele de identitate ale românilor sunt următoarele:
1. Acte de identitate eliberate mai înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Obligatoriu, prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani, ca şi până acum. Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate oricând după naştere.
Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinţi, prezenţi. Dacă este doar un singur părinte, are nevoie de declaraţie de la celălalt părinte eliberată la notar/consulat. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;
actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă
certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
chitanţă de plată a 7 lei taxă, la CEC sau Poştă.

2. Pentru minorul care se află într-un serviciu social destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi: actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
3. Apare cartea de mărimea unui permis şi cartea de identitate cu cip.

 » sursa: www.qbebe.ro