Începe Recensământul Agricol 2021, de luni, 10 mai. Amenzi de până la 5.000 pentru refuz sau furnizarea de date false

Cine mai face astăzi agricultură, cât teren agricol mai există în țara noastră, ce animale mai cresc țăranii români sunt doar câteva întrebări la care vom afla răspunsul după finalizarea Recensământului Agricol 2021.
Recensământul începe luni, colectarea datelor urmând să se realizeze până în 31 iulie 2021. După centralizarea datelor, vom afla care sunt schimbările intervenite în agricultura din România de la ultimul recensământ, realizat în 2010.
Cadrul legal este asigurat de OUG 22/2020.
Cum se desfășoară
Datele sunt colectate în urma unui interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.
Informații statistice
Următoarele tipuri de informații și date fac obiectul prelucrării la recensământ:
a) informații generale privind exploatația agricolă;
b) modul de utilizare a terenului;
c) efectivele de animale;
d) adăposturile pentru animale;
e) gestionarea dejecțiilor animaliere;
f) agricultura ecologică;
g) persoanele care au lucrat în agricultură;
h) alte activități aducătoare de venituri;
i) dezvoltarea rurală;
j) alte informații.
Contravenții
Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:
a) obstrucționarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea
înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;
b) refuzul furnizării informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete.
d) necompletarea sau neactualizarea registrului;
e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a caracterului confidențial al datelor statistice și personale declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;
f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de recenzare;

 » sursa: www.r3media.ro