Legea gunoiului de grajd – în Parlament! Noi obligații și amenzi stabilite de Consiliile Locale!

agrointeligenta.ro – 17 februarie 2021 19:37

Legea gunoiului de grajd, depusă în Parlamentul României de trei deputați. Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd aparține deputaților PSD Nicu Niţă, Marius-Eugen Ostaficiuc și George-Adrian Paladi. Conform proiectului depus ieri, marți – 16 februarie, noile măsuri ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022. De precizat că cei trei deputați au solicitat ca proiectul de lege să intre în procedură de urgență!”Adoptarea prezentei inițiative va permite autoritatilor publice locale să atragă fonduri pentru construirea platformelor pentru gunoiul de grajd, realizarea de strategii pentru colectarea și depozitarea acestuia, precum și modul de utilizare și valorificare al îngășământului rezultat. De asemenea, autoritățile locale, prin Hotărâre a consiliului local pot stabili contravenții în cazul depozitarii neconforme a gunoiului de grajd, iar veniturile din aceste contravenții vor fi constitui surse suplimentare de venit la bugetul local”, argumentează inițiatorii nevoia noii legislații privind gestionarea gunoiului de grajd.”Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfașurarea activităților de colectare, stocare și valorificare a produselor reziduale de excreție (dejecții solide și lichide) de la animale, în amestec cu materiale folosite ca aștemut, resturi de hrană, apă, denumite in continuare gunoi de grajd, în vederea protejarii sănătății umane și a mediului înconjurator”, se arată în proiectul de lege.În vederea realizarii activităților, proiectul propune să se stabilească următoarele:
a) condițiile utilizarii gunoiului de grajd in vederea reducerii depozitării acestuia în condiții neconforme;
b) metodele și mijloacele de colectare și stocare;
c) modalitățile de utilizare a gunoiului de grajd;
d) atribuțiile administrației publice locale;
e) modalitatea de stabilire a sancțiunilor.Autoritățile locale, obligate să creeze sisteme de colectarea și depozitare pentru gunoiul de grajd”Începând cu data de 1 ianuarie 2022, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sisteme de colectare și stocare a gunoiului de grajd”, conform inițiativei legislative.Ce responsabilități vor avea fermieriiLegea nouă vine cu obligații și pentru crescătorii de animale. ”Persoanele fizice sau juridice care genereaza gunoi de grajd au obligația sa depună aceste dețeuri în spațiile indicate de autoritatea locală sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea acestuia”, se arată în proiect.Ce atribuții vor avea primăriileAtribuțiile autorităților publice locale vor fi următoarele:
a) Dezvoltarea si extinderea sistemului de colectare a gunoiului de grajd §i acolo unde este posibil implementarea colectarii din usa in usa a acestuia;
b) asigurarea organizarii riguroase a sistemului de colectare, inclusiv prin incurajarea predarii voluntare a gunoiului de grajd produs in gospodarii;
c) realizarea platformelor de gunoi de grajd din fonduri proprii sau prin accesarea de fonduri guvemamentale ori europene;
d) achizitionarea sau inchirierea de utilaje pentru impra§tierea ingrasamantului;
e) asigurarea pazei si depozitarii in conditii de siguranta a gunoiului de grajd;
f) valorificarea gunoiului de grajd, dupa tratare, ca îngrășămant organic pentru fertilizarea terenurilor agricole;
g) elaborarea de strategii si programe proprii pentru gestionarea gunoiului de grajd;
h) asigurarea informarii cetatenilor prin mijloace adecvate si prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de colectare si gestionare a gunoiului de grajd.”Cerințele,

 » sursa: www.agrointel.ro