100 de noutăţi fiscale pentru 2021: totul despre taxe și impozite, declarația unică de venit, facilități fiscale, salarizare

3 min read
100 de noutăţi fiscale pentru 2021: totul despre taxe și impozite, declarația unică de venit, facilități fiscale, salarizare

Aşa cum ne-am obişnuit, începutul unui an nou vine la pachet cu o serie de noutăţi legislative în materie fiscală. Majoritatea au fost aduse de două legi publicate în luna decembrie – Legea 295 pentru modificarea Codului de procedură fiscală şi Legea 296 pentru modificarea Codului Fiscal. Legea 296 a fost modificată ulterior de OUG 226 din 31 decembrie 2020.TVA1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri şi astfel nu reprezintă o operaţiune supusă TVA.3. Se introduce o nouă situaţie în care se reduce baza de impozitare a TVA: pentru cazul în care contravaloarea totală sau parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care furnizorul/prestatorul şi beneficiarul sunt părţi afiliate.  În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanţelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate.4. Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.5. Plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice ramane 450.000 lei. Acesta a fost initial modificat prin Legea 296/2020 la 140.000 eur incepand cu 1 ianuarie 2021, insa in ultima zi a anului această modificare a fost prorogată pe 1 ianuarie 2022, datorită impactului bugetar. Prin urmare, pentru anul 2021 se aplică plafonul de 450.000 lei.6. Din punct de vedere al TVA, începând cu anul 2021, tranzacţiile cu UK vor urma regula tranzactiilor extracomunitare.7. Se va putea deduce TVA la băuturi alcoolice şi tutun şi în altă situaţie decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel şi pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor.
8. Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecţie de la furnizori în afara termenului de prescripţie, în alte situaţii decât ca urmare a inspecţiei fiscale la furnizor. Astfel, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.9. Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de dispozitive medicale pentru diagnosticul in vitro al Covid-19,

 » sursa: www.republica.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.