Ajutoare de Urgență direct de la Primării în caz de epidemii, calamităţi naturale sau moartea animalelor

3 min read
Ajutoare de Urgență direct de la Primării în caz de epidemii, calamităţi naturale sau moartea animalelor

Roxana Dobre
– 12 mai 2021 20:20

Ajutoare de urgență, în bani sau în natură, plătite direct de Primării dar și de Guvern. Mai mulți parlamentari UDMR au inițiat un proiect de lege care a fost aprobat miercuri, 5 mai de Senat, și ulterior miercuri, 12 mai, și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, care prevede acordarea de ajutoare de urgență celor care au fost afectați de epidemii, epizootii, calamităţi naturale, incendii, accidente.”Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate, cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii (moartea în masă a animalelor din cauza unei boli n.r), precum și alte situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, precum și alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului, hotărârea va cuprinde și metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență”, se arată în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Conform sursei citate fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.Primarii pot dispune ajutoare de urgențăO modificare importantă propusă de parlamentarii-inițiatori se referă la articolul 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care introduce și primarii pe lista autorităților care pot dispune ajutoarele de urgență, în vechea lege menționându-se doar Guvernul ca instituție care poate intreprinde acest demers.”Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii precum și pentru alte situații deosebite care pot conduce la riscul de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau străinătate, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local”, se mai specifică în documentul care introduce trei situații noi pentru care se pot acorda ajutoare și anume ”epidemii, epizootii și deces în țară sau străinătate”.Acordarea ajutoarelor de urgenţă va avea la bază, potrivit proiectului de lege amintit, “cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure”.Ajutoarele se vor stabili fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin hotărâre a consiliului local. Aceasta va cuprinde şi metodologia ori procedura sau condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgență, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate, după caz, din bugetul de stat, respectiv din bugetul local. În plus, conform propunerii legislative, aceste ajutoare nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.În cazul decesului cuiva dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.