ANSVSA: Obligațiile medicilor veterinari în relația cu fermierii, cu crescătorii de animale!

3 min read
ANSVSA: Obligațiile medicilor veterinari în relația cu fermierii, cu crescătorii de animale!

Roxana Dobre
– 25 ianuarie 2022 14:22

Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit, ordin ANSVSA pentru toți veterinarii care au colaborări cu fermieri, monitorizează activitatea târgurilor se animale vii în 2022 sau monitorizează circulația animalelor.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVS) a lansat în dezbatere publică un ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor în care sunt stipulate clar și obligațiile pe care le au medicii veterinari de liberă practică.Medicul veterinar trebuie să răspundă fermierilor care vor să înregistreze exploatații, în maxim 7 zile Conform ANSVSA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să verifice şi actualizeze permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitar-veterinare.În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai sus medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi:a) răspunde notificării de înregistrare doar a exploataţiilor nonprofesionale, a taberelor de vară şi a stânelor, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare; în cazul exploatațiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploatația doar după ce a verificat și a luat act de îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare;b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din Baza de Date Electronică – BDE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploataţiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în condiţiile legii, schimbarea formei de organizare a exploatațiilor din nonprofesională în comercială de tip A, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative;
c) răspunde notificării de actualizare a datelor de identificare ale exploataţiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploataţii comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA.În cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare și eliberează documentul de înregistrare al exploatatiei.Verificări pentru exploatațiile noi Medicul veterinar de liberă practică împuternicit deschide exploatații noi doar după ce se asigură că la locația respectivă nu mai sunt deschise alte coduri de exploataţie şi doar în condiţiile în care proprietarul face dovada dreptului de utilizare a respectivului spațiu pentru creșterea animalelor.Medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează şi păstrează documentele în baza cărora deschide exploataţii sau actualizează datele unei exploatații pentru o perioada de 3 ani.Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelorMedicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine, porcine și caprine, ca urmare a notificării proprietarilor, şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciți,

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.