Anunțul APIA de astăzi pentru fermierii care încasează subvenții și plăți compensatorii la hectar!

3 min read
Anunțul APIA de astăzi pentru fermierii care încasează subvenții și plăți compensatorii la hectar!

Roxana Dobre
– 22 septembrie 2021 20:20
Registrul obligatoriu în ferme începând de anul viitor. Un document ce trebuie completat conform cerințelor europene va fi necesar fermierilor care produc ecologic iar acesta devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2022, conform unui Regulament delegat din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice.Regulamentul, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei, de miercuri, 22 septembrie, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. ”De asemenea, este necesar să se introducă anumite elemente specifice pentru a se asigura coerența și o bază armonizată pentru ținerea de registre, care este considerată esențială pentru a le permite operatorilor să furnizeze dovezi ale aplicării eficace a normelor privind producția ecologică. În ceea ce privește normele privind producția vegetală, în scopul înregistrării datelor privind utilizarea îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol, este necesar să se includă anumiți parametri de aplicare, având în vedere că utilizarea îngrășămintelor în producția ecologică este supusă atât restricțiilor cantitative, cât și restricțiilor calitative, care trebuie luate în considerare atunci când măsurile agronomice nu sunt suficiente pentru a satisface nevoile nutritive ale plantelor”, menționează sursa citată.Mai mult, regulamentul precizează că de asemenea, este necesar să se stabilească cerințe referitoare la ținerea de registre în ceea ce privește dispozițiile specifice pentru animalele tinere pentru ameliorare și creștere, în special în ceea ce privește momentul exact al apariției acestora în cursul ciclului de producție a animalelor și o perioadă inițială de conversie.Iată ce prevede noul regulament:
Partea I se modifică după cum urmează:
(a) la punctul 1.9.3, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, cantitatea aplicată și cultura și parcelele în cauză”;(b) la punctul 1.10.2, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre care să dovedească necesitatea utilizării unor astfel de produse, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active, cantitatea aplicată, cultura și parcelele în cauză și dăunătorul sau boala care trebuie controlat(ă).”;(c) la punctul 1.11, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.”;(d) la punctul 1.12, se adaugă următoarea teză: „În special, operatorii țin registre privind orice alt factor de producție extern utilizat pe fiecare parcelă și, după caz, țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele de producție obținută în conformitate cu punctul 1.8.5.”;(e) la punctul 2.2, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind perioada și locul de culegere, speciile vizate și cantitatea de plante sălbatice culeasă.”2. Partea II se modifică după cum urmează:(a) la punctul 1.1, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele privind producția animalieră obținută în conformitate cu punctele 1.3.4.3,
 » mai multe pe www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.