CONCURS JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ, „FILE INSPIRATE DIN CRONICILE LUI NECULCE” – EDIȚIA III

Concursul „File inspirate din cronicile lui Neculce” face parte din proiectul Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos, județul Iași, „Unitate prin cultură”, aflat la a III-a ediție, SECŢUNILE CONCURSULUI: I. SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ (clasele V-VIII şi IX-XII): II. SECŢIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ (clasele V-VIII şi IX-XII): Nume proiect: UNITATE PRIN CULTURĂ – EDIȚIA IIIOrganizatori: Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, județul Iași
Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul de învățare al Universității „Al. I Cuza” din Iași
Biblioteca Centrală Universitară „Condiţii de participare: Condițiile de participare se regăsesc în regulamentul atașat. Nu se percepe taxă de participare.Perioadă înscriere: 24.05.2021 – 30.06.2021Perioadă desfăşurare: 01.07.2021 – 30.07.2021Stimați colegi,
Vă invităm să participați la Concursul județean, cu participare internationala „File inspirate din cronicile lui Neculce”, din cadrul celei de-a III-a ediții a proiectului „Unitate prin cultură” al Liceului Teoretic „Ion Neculce” TârguFrumos, județul Iași, realizat în parteneriat cu I.S.J. Iași, Primăria orașului Târgu Frumos, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Centrul de învățare al Universității „Al. I Cuza” din Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Societas Pro Patrimonium Târgu Frumos.
Concursul se adresează elevilor de nivel gimnazial și liceal.

SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ (clasele V-VIII şi IX-XII):

Elaborarea unei creații literare (încadrate în una din categoriile: poezie, proză, dramaturgie, eseistică) pornind de la un episod, la alegere, din istoria, cultura și civilizația Moldovei sau de la un proverb sau zicătoare populară românească. Lucrarea se va expedia la proiecteneculce@gmail.com.

SECŢIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ(clasele V-VIII şi IX-XII):

BENZI DESENATE

Realizarea unui poster/broșuri de tip benzi desenate, care să ilustreze fie elemente de cultură și civilizație specifice Moldovei (tradiții, obiceiuri, elemente de etnografie, elemente de patrimoniu cultural local), fie o secvență din istoria Moldovei sau semnificația unui proverb sau a unei zicători populare românești.

 HERALDICĂ

Realizarea unui blazon sau a unei embleme heraldice individuale sau colective reprezentative pentru clasa/şcoala din care face parte elevul/elevii care doreşte/doresc să participe la această secţiune.

Creația plastică va fi expediată atât prin poștă, cât şi electronic la proiecteneculce@gmail.com.

Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune (I, II, III) și mențiuni; numărul de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 30 % din numărul total de participanți.
Se vor acorda și diplome de participare.
Lucrările vor fi transmise prin poștă în intervalul 24 mai-30 iunie 2021, pe adresa școlii și pe adresa de email proiecteneculce@gmail.com, cu precizarea Pentru Concursul File inspirate din cronicile lui Neculce.
Instituţia organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda şi premii speciale. Se vor elibera diplome de participare, semnate doar de şcoala organizatoare şi diplome pentru premii şi menţiuni, semnate de instituția organizatoare şi de I.S.J. Iaşi, cu numărul de înregistrare al proiectului.
Nu se percepe taxa de participare.
Taxele poștale vor fi suportate de către participanții la concurs.
Lucrările premiate vor fi publicate în volumul Simpozionului „Dimensiuni axiologice și transdisciplinare ale educației prin cultură”.

 » sursa: www.didactic.ro