Dan Tanasă solicită MAPN să verifice situația crucilor amplasate ilegal în Cimitirul Militar Internațional din Valea Uzului

3 min read

Dan Tanasă, deputat AUR de Mureș, sesizează Ministerului Apărării Naționale situația crucilor amplasate ilegal în Cimitirul Militar Internațional din Valea Uzului de către primăria Sânmartin (jud. Harghita). Aceste solicită ca, în urma verificărilor, să se ia măsurile necesare, respectiv sancționarea contravențională de către ONCE, anularea autorizațiilor de construcție nelegale sau aducerea cimitirului la starea inițială în lipsa autorizațiilor de construcție sau în cazul anulării acestora.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public referitor la situația Cimitirului Militar Internațional situat în Valea Uzului sunt reclamate două situații de nelegalitate:

  1. Amplasarea a 50 de cruci dedicate eroilor români de către comuna Dărmănești, județul Bacău, pentru care prin hotărâre judecătorească s-a hotărât anularea autorizației de construcție nr. 69/17.12.2018 eliberată de primarul comunei Dărmăneștiâ
  2. Amenajarea și amplasarea de cruci dedicate militarilor armatei maghiare în baza autorizației de construcție nr. 6/01.08.2014 eliberată de primarul comunei Sânmartin, județul Harghita la solicitarea Asociației „Erdely Kutatocsoport Egyesulet”, fără avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor obligatoriu potrivit art. 14, alin 1,2,3 și art 16 din legea nr. 379/2003, cu consecința transformării unui cimitir militar internațional într-un cimitir militar maghiar. Acest punct de vedere este confirmat scris și public de către ONCE. Tot ONCE a confirmat o situație similară la Cimitirul militar multinațional din Sf. Gheorghe, județul Covasna. În ambele exemple, pe lângă lipsa avizului ONCE, pare a fi probată și încălcarea  art. 130 ale Convenției de la Geneva din 12.08.1949 dar și Acordul din 06.03.2008 încheiat de Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din republica Ungară.

În mod simetric viciilor parcelei românești amenajată de UAT Dărmănești, comuna Sînmartin nu a solicitat la data eliberării autorizației de construcție pentru parcela maghiară avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, Ministerului Culturii și Identității Naționale, potrivit art 6, alin. 1, lit c și art 7 alin 1 lit d din Legea 50/1991 coroborat cu prevederile art 2, alin 1 și art 5 din legea monumentelor de for public nr. 126/2006.

Pentru eliberarea autorizației de construire trebuiau respectate exigențele art. 14 alin. 1 și art. 16 din legea 379/2003.

Având în vedere principiul aplicării unitare și nepărtinitoare a legii de către toate autoritățile publice, în toate cazurile similare, prin intermediul acestei întrebări vă rog să solicitați și să ne comunicați răspunsul autorităților competente:

  1. Prefectul județului Harghita, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate (Inspectoratul de Stat în Construcții Harghita, Direcția județeană de cultură Harghita, etc) să verifice legalitatea autorizației de construcție nr. 6/01.08.2014 eliberată de primarul comunei Sânmartin, județul Harghita la solicitarea Asociației Erdely Kutatocsoport Egyesulet;
  2. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor să verifice legalitatea amenajărilor din cimitirele militare Valea Uzului și Sf. Gheorghe;
  3. Vă rog ca răspunsul la interpelare să cuprindă rezultatul verificărilor și măsurilor legale, concrete,  luate pentru intrarea în legalitate cu privire la cele două cazuri semnalate. De exemplu, sesizarea instanței de contencios administrativ de către Prefectul județului Harghita, în mod similar sesizării instanței de contencios administrativ de către Prefectul județului Bacău, legea și atribuțiile prefectului fiind aceleași și în județul Bacău și în județul Harghita, sancționarea contravențională de către ONCE, anularea autorizațiilor de construcție nelegale sau aducerea cimitirului la starea inițială în lipsa autorizațiilor de construcție sau în cazul anulării acestora.
Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.