Decizie MADR: Plată majorată pentru toți fermierii!

3 min read
Decizie MADR: Plată majorată pentru toți fermierii!

Roxana Dobre
– 20 septembrie 2021 19:47
Plafon mărit pentru o subvenție așteptată de fermieri! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat luni, 20 septembrie, în dezbatere o hotărâre privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin noua decizie crește suma alocată pentru acciza la motorină în 2021, iar noile sume vor fi folosite pentru plata trimestrului II.MADR mărește suma alocată pentru acest an, destinată plăților privind acciza la motorină. Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, care are nevoie de aprobarea Executivului pentru a intra în vigoare, și ulterior publicarea în Monitorul Oficial, pentru anul 2021, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 569.039.000 lei care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Astfel, plafonul inițial este majorat cu 141.059.000 lei după ce suma a mai fost odată majorată 87.430.000  lei, de la de la 340.550.000 lei la 427.980.000 lei.APIA a achitat deja la 30 iulie, sub formă de rambursare, 87.413.469,00 lei pentru un număr de 10.925 beneficiari, pentru trimestrul I aferent anului 2021.De menționat că această subvenție se achită de centrele județene APIA și nu de APIA Central ca restul schemelor care se plătesc fermierilor.  APIA a achitat fermierilor trimestrul I din 2021 pe 30 iulie. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2021 este de 1,572 lei/litru în conformitate cu art.2, alin (33) din H.G.nr.409/2021.Reamintim că data de 2 august a fost ultima zi pentru depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021. Fermierii au putut transmite cererile prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de următoarele documente:Pentru sectorul vegetal:a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.Pentru sectorul zootehnic:a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 » mai multe pe www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.