Despăgubiri pentru pagube provocate de animale sălbatice: procedură, termene, plăți

3 min read
Despăgubiri pentru pagube provocate de animale sălbatice: procedură, termene, plăți

Violina Gorcinschi
– 23 ianuarie 2023 10:41

Procedura legală pentru a obține despăgubiri pentru pagubele, pierderile provocate de animale sălbatice. Fermierii și autoritățile locale, primăriile, au de urmat o serie de pași pentru a primi compensații în contul animalelor omorâte sau a culturilor distruse de urși, lupi sau mistreți.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în sedința din 4 ianuarie 2023, Hotărârea de Guvern nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.Conform actului normativ, despăgubirile pentru pagubele provocate de animalele sălbatice de acordă fermierilor prin Agenția pentru Protecția Mediului (ANPM). Hotărârea a fost propusă de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar persoanele păgubite vor trebui să depună o cerere la primăria localității pe raza căreia s-a petrecut incidentul.„Aceste despăgubiri vor fi acordate urmărindu-se strict cuantumurile stabilite prin Hotărârea de Guvern și modul în care cei care reclamă pagubele și-au respectat, la rândul lor, obligațiile legale. Spre exemplu, proprietarii culturilor agricole au obligația să își recolteze culturile până la 15 decembrie, așa că după această dată, dacă au fost păgubiți, nu mai pot beneficia de despăgubiri. La rândul lor, deținătorii animalelor domestice trebuie să asigure paza animalelor, să aibă câini, să meargă pe anumite trasee ori să adăpostească animalele pe timpul nopții în spații împrejmuite, astfel încât să fie protejate de atacurile animalelor sălbatice. Mai mult decât atât, administratorii fondurilor cinegetice trebuie să realizeze integral, în sezonul de vânătoare anterior, cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări aprobate, la speciile ale căror exemplare au produs paguba care face obiectul constatării şi evaluării, precum și să asigure hrană complementară, ca să prevină deplasarea animalelor către zonele populate”, a declarat Laurențiu Alexandru Păștinaru, președintele ANPM.O situație specială este cea în care este afectată integritatea corporală a persoanelor. În cazul în care au avut atacuri asupra oamenilor din care au rezultat decese sau vătămări, despăgubirile se vor aloca prin ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.Cum decurge procesul de acordare a despăgubirilor
Procedura de obținere a despăgubirilor în cazul pagubelor produse de animale sălbatice urmărește o serie de pași clari. Procesul de despăgubire de face la solicitarea fermierului, a persoanei păgubite.Mai jos găsiți procedura prin care se acordă despăgubirile pentru daunele produse de animalele sălbatice.Cererea de despăgubire se depune la primărie, în termen de 48 de ore
Persoana păgubită va trebui să solicite și să primească o cerere de la primăria localității în care a avut loc incidentul, iar completarea acesteia se face în termen de 48 de ore de la data producerii pagubei, împreună cu celelalte dovezi stabilite de lege.Conform HG nr. 3/2023, constatarea şi evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta.

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.