Editura INTUITEXT vă prezintă manualul câştigător pentru Geografie, clasa IV-a!

3 min read
Editura INTUITEXT  vă prezintă manualul câştigător pentru Geografie, clasa IV-a!

Manualul INTUITEXT de Geografie pentru clasa a IV-a avându-i ca autori pe Manuela Popescu, Ștefan Pacearcă, se bazează pe experiența concretă a elevului în orizontul său și pe realitatea cotidiană. Abordarea este diversă, fiind prevăzute conținuturi monodisciplinare și interdisciplinare, prin conexiuni cu științele naturii, matematica, istoria.
Manualul școlar pentru Geografie este o resursă curriculuară importantă, deosebit de utilă pentru elevii clasei a IV-a, reprezentând un instrument de lucru necesar din perspectivele debutului studierii acestei discipline școlare. Manualul satisface nevoia copilului de a cunoaște mediul în care trăiește și de a se raporta la spațiul terestru.  –  prof. pentru învățământ primar, gradul I, Iuliana Drăgan.
Manualul INTUITEXT de Geografie, clasa a IV-a, promovează prin conținutul său structurat, prin structura inovativă și strategia metodico-științifică modernă, un demers didactic creativ, centrat pe dezvoltarea progresivă a competențelor, a achizițiilor dobândite de elevi, prin valorificarea experiențelor specifice vârstei elevilor.  – prof. Universitar Marin Manolescu, Universitatea București

PREZENTARE GENERALĂ
Manualul este conceput într-un singur volum de 120 de pagini.
RĂSFOIEȘTE MANUALUL TIPĂRIT

RĂSFOIEȘTE MANUALUL DIGITAL

Primiți GRATUIT Pachetul Învățătorului care cuprinde:

Un set de manuale pentru clasa a IV-a;
Acces la ScoalaIntuitext.ro, în zona de resurse educaționale online (filme de predare, teste de evaluare: inițiale, sumative și finale, jocuri de exersare);
Ghidul Învățătorului (planificarea și proiectarea unităților);
Fișe de lucru (ortograme, elemente de geometrie, înmulțirea și împărțirea, numerația, probleme cu cele 4 operații aritmetice, fracții recapitulare, probleme);
Activități educaționale pentru clasa a IV-a;
Amenajarea clasei;
Adeverință de utilizator al produselor Intuitext;
Un abonament Didactic Premium valabil 3 luni.

DESCRIERE

Manualul propune diverse activități de învățare:

exerciții de localizare empirică a elementelor din orizontul imediat;
compararea elementelor din realitate și a celor reprezentate pe hartă;
măsurarea unor distanțe existente între puncte de reper;
identificarea unor reprezentări cartografice;
recunoașterea unor elemente ale spațiului geografic local.

Prin activitățile sugerate, manualul de Geografie are, pe lângă funcția sa firească, informativă și formativă, un plus de valoare ce rezidă din contextualizarea învățării, ancorarea ei în realitatea vieții și societății în care elevul devine parte activă. Activitățile de învățare plasează elevul în condiţiile naturale ale vieţii, determinate de motivaţii şi atitudini adecvate în raport cu particularităţile psihologice şi cu mediul apropiat.

Manualul Intuitext contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare. De asemenea, acesta le oferă elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale constructive bazate pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii cotidiene.

Elevii sunt provocați la studiul individual, la învățarea prin descoperire, bazată pe observare și investigație, fiind inserate elemente intuitive atractive: planuri, hărți, diorama, ilustrații, organizatori grafici.  Suporturile vizuale sunt însoțite de explicații/legende/pictograme care conduc spre înțelegera conținutului și cresc valoarea didactică a textului.  Temele recapitulative evidențșiază aspecte semnificative ale achizițiilor de învățare i optimizează integrarea conținuturilor generând sarcini de învățare variate, complexe, cu grad ridicat de atractivitate (harta mută, dioramele, schemele logice, diagramele, rebusurile geografice, tabelele).  

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.