Editura INTUITEXT vă prezintă manualul de Științe ale naturii, clasa a IV-a!

Conceput de autorii Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, manualul  INTUITEXT de Științe ale naturii, clasa a IV-a, se evidențiază prin următoarele aspecte: abordarea domeniilor științelor naturii într-o manieră integrată, evitarea excesivei teoretizări și accentuarea accesibilității, fundamentarea studiului Științelor naturii pe interesele de cunoaștere ale elevului, deplasarea demersului didactic de la Ce se învață la De ce se învață.
Manualul de Științe ale naturii nu reprezintă doar o alăturare de teme din domeniile: biologie, fizică, chimie, autorii propun o abordare a conținuturilor programei într-o maniera integrată, mai apropiată modului în care elevii percep natura. Elevii nu observă în jurul lor fenomene și procese biologice, fizice sau chimice, ci descoperă natura în ansamblul și în toată complexitatea ei. – prof. univ. dr. Marin Manolescu, Universitatea București.
RĂSFOIȚI MANUALUL TIPĂRIT
RĂSFOIȚI MANUALUL DIGITAL
Descoperiți povestea manualului de Științe ale naturii prin următorul infografic:

Primiți GRATUIT Pachetul Învățătorului care cuprinde:

Un set de manuale pentru clasa a IV-a;
Acces la ScoalaIntuitext.ro, în zona de resurse educaționale online (filme de predare, teste de evaluare: inițiale, sumative și finale, jocuri de exersare);
Ghidul Învățătorului (planificarea și proiectarea unităților);
Fișe de lucru (ortograme, elemente de geometrie, înmulțirea și împărțirea, numerația, probleme cu cele 4 operații aritmetice, fracții, recapitulare, probleme);
Activități educaționale pentru clasa a IV-a;
Amenajarea clasei;
Adeverință de utilizator al produselor Intuitext;
Un abonament Didactic Premium valabil 3 luni.

Manualul are următoarele caracteristici:

dezvoltă, în cele 5 unități de învățare, toate domeniile științei: Științele vieții, Științele Pământului, Științele fizicii; respectă programa școlară și adaptează conținutul științific la nivelul înțelegerii elevului;
contribuie laeducația pentrudezvoltare durabilăprin creștereagradului de conștientizare aproblemeloractuale și viitoare;
respectă etapele învățării prin descoperire: identificarea situațiilor-problemă, emiterea ipotezelor, observarea procesului sau fenomenului științific, investigare-explorare, experiment, stabilirea unor conexiuni între date, formularea concluziilor;
consolidează competența de comunicare prin înțelegerea terminologiei specifice și stimularea interesului pentru lectura textelor cu conținut științific.

Activitățile de învățare plasează elevul în condițiile naturale ale vieții, determinate de motivații și atitudini adecvate în raport cu particularitățile psihologice și cu mediul apropiat.
Varianta digitală a manualului urmează îndeaproape versiunea tipărită, prin respectarea conţinutului știinţific, a ordinii temelor și stilului grafic, contribuie la dezvoltarea interesului faţă de învăţare, stimulează învăţarea prin efort propriu, este utilizabilă și atractivă, ușor de înțeles și oferă siguranță în exploatare.
Toate informațiile, termenii, conceptele prezentate în manual sunt corecte din punct de vedere științific și  – relevante pentru formarea competențelor specifice, pentru stimularea interesului elevilor și susținerea demersului didactic. Conținutul științific este organizat respectând logica internă a disciplinei și particularitățile de vârstă/dezvoltare ale copiilor. Sistematizarea conținutului este realizată prin evidențierea elementelor (alineate, chenare, fonturi, marcaje, culori), așezare în pagină și suport vizual, asigurându-se eficientizarea învățării.
Prezentarea conținuturilor este realizată într-o manieră unitară, remarcându-se consecvență în stilul de prezentare, alegerea ilustrațiilor, utilizarea organizatorilor grafici.  – prof. dr. Coralia Elena Matei, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.

 » sursa: www.didactic.ro