Editura INTUITEXT vă prezintă noul manual pentru Matematică, clasa III-a!

3 min read
Editura INTUITEXT vă prezintă noul manual pentru Matematică, clasa III-a!

Cunoașterea matematicii va deschide elevilor dvs. ușile viitorului pentru multe profesii… neinventate încă!
Conceput de autorii: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, manualul INTUITEXT de Matematică pentru clasa a III-a asigură dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra- , inter- și transdisciplinar în contextul experienţei de viaţă a elevilor.
Manualul răspunde nevoii reale a mileniului al III-lea, aceea de apropiere a procesului educaţional de nevoile actuale ale elevilor, ale comunităţii în care aceştia trăiesc. Utilizarea acestuia facilitează deplasarea accentului spre conştientizare, cooperare, gândire critică şi creativă.
RĂSFOIȚI MANUALUL TIPĂRIT

RĂSFOIȚI MANUALUL DIGITAL

Descoperiți povestea manualului INTUITEXT de MATEMATICĂ prin infograficul de mai jos:

Manualele INTUITEXT vin alături de Pachetul Învățătorului care cuprinde:

Un set de manuale pentru clasa a III-a;
Acces la ScoalaIntuitext.ro, în zona de resurse educaționale online (filme de predare, teste de evaluare: inițiale, sumative și finale, jocuri de exersare);
Ghidul Învățătorului (planificarea și proiectarea unităților);
Fișe de lucru (ortograme, elemente de geometrie, înmulțirea și împărțirea, numerația, probleme cu cele 4 operații aritmetice, fracții recapitulare, probleme);
Activități educaționale pentru clasa a III-a;
Amenajarea clasei;
Adeverință de utilizator al produselor Intuitext;
Un abonament Didactic Premium valabil 3 luni.

Prin acest manual, elevii invitați să descopere/redescopere activități specifice vârstei lor (exemplu: la bibliotecă, la fabrica de jocuri și jucării, jocuri de timp liber, pregătirea mesei etc.).
Pentru fiecare competență, conţinuturile sunt prezentate de la simplu la complex, cerinţele propuse au grade diferite de dificultate, pentru a crea şi asigura efectiv şanse egale de reuşită pentru toţi copiii.
Cele 12 unități principale de învățare oferă elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.
Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, un tipar de bună calitate și vine la pachet cu varianta digitală a manualului. Manualul digital este creat având la bază manualul tipărit, păstrând structura și elementele acestuia, dar contribuind la crearea unei învățări complexe. Manualul digital este ușor de folosit și respectă ultimele convenții în materie de ergonomie.
În manualul digital, predarea conceptelor şi noţiunilor noi se face prin intermediul unor animaţii, cu un pronunţat caracter dinamic și cu un grad ridicat de atractivitate, în cadrul cărora se respectă paşii metodici ai disciplinei. Noțiunile și conceptele noi de matematică sunt explicate, introduse treptat și prezentate vizual și interactiv. Abordările vizuale au rol explicit de susţinere a învăţării, prin colorări de elemente importante, sublinieri, marcări distincte, evidenţieri de obiecte.
Manualul de Matematică pentru clasa a III-a asigură concretizarea programei școlare într-o formă atractivă, creativă și vizează competențele specifice disciplinei. Sarcinile de învățare sunt concepute având la bază o metodologie interactivă care vizează atât realizarea obiectivelor de ordin cognitiv cât și a celor de ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităților de comunicare,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.