Elevilor nu li se vor pune absente timp de 3 zile, dacă lipsesc de la școală din motive medicale

2 min read
Elevilor nu li se vor pune absente timp de 3 zile, dacă lipsesc de la școală din motive medicale

Fără absențe pentru elevi timp de 3 zile, dacă aceștia lipsesc de la școală din motive medicale
Cîmpeanu îi îndeamnă pe profesori să nu le pună absențe timp de trei zile elevilor care lipsesc de la școală din motive medicale. Afirmația acestuia contrazice, însă, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ, care prevede obligativitatea cadrelor didactice de a pune absente elevilor dacă lipsesc. Absențele pot fi motivate ulterior cu documente justificative sau la cererea părinților, în limita a 20 de ore de curs pe semestru.
„Am spus, am repetat, am scris. Astă seară sau mâine dimineață vom veni cu încă un ghid cu precizări, în așa fel încât să ajungă la toate cadrele didactice din sistem acest lucru. Atunci când elevul are simptome, prima, a doua, a treia zi până când va obține un certificat medical – să sperăm că nu va fi cazul să-l obțină și că ar fi doar ceva trecător – nu se pun absențe”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Aleph News. 

Ce spune Art.94 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ, privind Dobândirea și exercitarea calității de elev, potrivit lege5.ro:

„Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență.
Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.
Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.

 » sursa: www.qbebe.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.