Festivalul-concurs de Artă Dramatică ,,SPIRITUL LUI CARAGIALE”

3 min read
Festivalul-concurs de Artă Dramatică ,,SPIRITUL LUI CARAGIALE”

Secțiuni:
– Secțiunea I: ,,Interpretare”, cu subsecțiunile:
I.1.Teatru (doar din opera lui I.L.Caragiale)
I.2. Monolog (doar din opera lui I.L.Caragiale)
I.3. Adaptări după opera lui I. L. Caragiale;
– Secțiunea a II-a: ,,Creație”, cu subsecțiunile:
II.1. ,,Inspirat de … Caragiale!” – creație literară;
II.2. Afiș de spectacol
II.3. ,,Personajul lui Caragiale … sub condei” – portretul caricatural al unui personaj din
opera lui I. L. Caragiale
II.4. ,,Momente …. în stil animat” – bandă desenată pe o operă impusă
II.5. ,,Mesajul caragialian în text și imagine” – material multimedia
II.6. ,,Limbaj critic – critica limbajului” – analiză pe text dat – elementul de noutate.

Nume proiect: Festivalul-concurs de Artă Dramatică ,,SPIRITUL LUI CARAGIALE”

Organizatori: Școala Gimnazială ,,George Enescu” Năvodari
Adresa școlii: Strada Culturii, nr. 25, loc. Năvodari, jud. Constanța, cod poștal: 905700, România

Condiţii de participare: Condiții de participare:
– se pot înscrie şcoli gimnaziale şi licee (clasele I-XII);
– o școală se poate înscrie la una sau mai multe subsecțiuni, cu un singur elev/2-3 elevi/trupă;

Perioadă înscriere: 01.03.2023 – 12.05.2023

Perioadă desfăşurare: 10.06.2023

Etapele desfășurării activității principale: Etapa 1: – Preselecția la nivelul unităților școlare: 1 februarie 2023 – 1 aprilie 2023 și transmiterea rezultatelor acesteia – între 1 aprilie 2021 și 12 mai 2021 (data limită de trimitere a înregistrărilor). Va promova în faza următoare doar prima clasată de la nivelul școlii, pe fiecare subsecțiune a secțiunii. Până la data de 12 mai 2023 se vor trimite înregistrările monologurile/piesele de teatru câştigătoare pe adresa de e-mail a proiectului [email protected], pe care vor fi trimise și afișele de spectacol, însoțite de fișele de înscriere. Fiecare monolog/piesă de teatru câştigător(toare), la fiecare subsecțiune, pe fiecare nivel de vârstă trebuie să conțină o fișă de prezentare cu următoarele date: numele concursului, şcoala, clasa sau categoria de vârstă, subsecțiunea, titlul monologului/piesei, durata, numărul şi numele actorilor, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale acestuia, localitatea, județul. 6 Odată cu înregistrarea, se vor trimite și Fişa de înscriere – tip (Anexa 1), completată, semnată şi ștampilată, Angajamentul privind prelucrarea datelor și utilizarea imaginii personale ale cadrului didactic și ale părinților elevilor minori sau ale elevilor majori (Anexa 2) și Afișul ce însoțește piesa/monologul (dacă este cazul). Participarea la secțiunea I. Interpretare nu presupune participarea obligatorie la subsecțiunea II.2. Afiș de spectacol. Dar nu este valabilă și varianta inversă. Etapa 2: – Selecţia trupelor de teatru/creațiilor participante la festivalul-concurs, pentru ajungerea în finală, se va desfăşura în perioada 15 – 23 mai 2023. Aceasta va avea loc la școala organizatoare. – Monologurile/trupele de teatru ajunse în finală vor fi anunţate în pe 26 mai 2023, pe adresele de e-mail ale profesorilor îndrumători și pe pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/caragialefestival?ref=settings Etapa 3: Finala – concurs – 10 iunie 2023 – activitatea principală – Finala va avea loc la Centrul de Afaceri, din Năvodari,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.