Important! Manuale noi pentru clasa a V-a

3 min read
Important! Manuale noi pentru clasa a V-a

În România, Ministerul Educației se preocupă de achiziționarea manualelor școlare prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (organism aflat în subordinea Ministerului Educației).
Din 2014, când au fost aprobate primele programe școlare actualizate pentru ciclul primar, aproape an de an au loc licitații la care editurile propun proiecte de manuale școlare în variantă tipărită și în variantă digitală.
Comisia de evaluatori din cadrul CNEE a clasat ca fiind câștigătoare următoarele manuale INTUITEXT pentru clasa a V-a: Informatică, Limba și literatura română, Matematică, Biologie, Geografie.
Contractele între minister și editurile câștigătoare (mai puțin EDP care are un statut special) au o durată de 4 ani, drept urmare licitațiile pentru un an școlar ar trebui să aibă o frecvență similară.
Licitația pentru achiziția manualelor de clasa a V-a a fost publicată de către CNPEE la data de 25.12.2021, cu data de depunere 28.02.2022, ulterior această procedură fiind amânată până la data de 10.03.2022.
Au fost avute în vedere inițial 40 de loturi (titluri de manuale) majoritatea pentru clasa a V-a, dintre care 15 loturi/titluri au fost anulate pentru nedepunerea niciunei oferte, iar unul pentru ofertă neconformă.
Procedura de evaluare și achiziție este reglementată de Ordinul MEN nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare, cu precădere Anexa privind Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare.
Criteriile de atribuire sunt împărțite în două componente: componenta financiară (pondere de 10 %) și componenta tehnică/științifică (pondere de 90 %). Atât aspectul financiar, cât și cel tehnic/științific au fost respectate, vizând îndeplinirea celui mai bun raport calitate-preț.
După ce au fost depuse ofertele tehnico-financiare, a fost evaluată îndeplinirea criteriilor de conformitate, iar mai apoi îndeplinirea criteriilor de calitate din punct de vedere științific. Aceste criterii cer atingerea unui minim de 95 de puncte din 100 de puncte, standard îndeplinit de manualele Intuitext.
Evaluarea criteriilor de conformitate și evaluarea științifică a ofertelor se face pe forma finală a manualului școlar în variantă tipărită și pe un eșantion de 10-20 de pagini cu elementele interactive aferente, în varianta digitală. Criteriile vizează respectarea programei școlare și a corectitudinii științifice, respectarea logicii interne a disciplinei, corelarea informațiilor oferite prin imagini cu cea oferită ca text, respectarea rigorilor psihopedagogice (de la simplu la complex, caracter practic-aplicativ), corectitudinea metodelor și instrumentelor de evaluare și respectarea regulilor de proiectare a evaluărilor, prezența metodelor complementare de evaluare, precum și corectitudinea textelor, fără greșeli de redactare și machetarea unitară.
În acest moment, licitația este în faza de acceptare a ofertelor din punct de vedere calitativ, tehnic și financiar și realizarea clasamentelor finale privind câștigătorii.
Așadar, în baza Raportului procedurii de achiziție publică, care este public, vor putea fi descoperite atât editurile care nu au îndeplinit standardele de calitate, cât și editurile care au respectat standardele impuse.
După ce vor trece termenele de soluționare a eventualelor contestații, pasul următor constă în semnarea Acordurilor-cadru de achiziție pentru fiecare manual, care vor fi introduse într-un contract cu valabilitate de 4 ani.
Manualele câștigătoare vor fi publicate de Ministerul Educației pe platforma cu acces deschis,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.