MADR: Scutire de impozit pentru silozuri, solarii sau grajduri. Cerere anuală pentru facilitatea fiscală!

3 min read
MADR: Scutire de impozit pentru silozuri, solarii sau grajduri. Cerere anuală pentru facilitatea fiscală!

Roxana Dobre – 28 ianuarie 2021 13:31

Scutirea de la plata impozitului pentru o serie de clădiri cu funcționalitate agricole, precum sere, solarii, depozite de cereale, silozuri, grajduri sau clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creşterea animalelor și păsărilor. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală producătorii agricoli trebuie să facă parte dintr-o cooperativă agricolă și să depună anual, până la 31 martie, o cerere la organul fiscal de care aparțin.Normele privind scutirea fermierilor au fost cuprinse de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) într-un ordin, lansat joi 28 ianuarie în dezbatere publică, pentru stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole beneficiază de scutirile de impozit din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.Citiți și: Fermierii scutiți de plata impozitului pe terenurile agricole. Cererile – până pe 31 martie!Pentru a beneficia de impozitul zero pe clădiri, membrii cooperatori trebuie să fi comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole. De scutire beneficiază și Cooperativele dacă imobilele acestora sunt folosite pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori, potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.”Clădirile cu destinație agricolă scutite de impozit trebuie să se afle în inventarul/patrimoniul cooperativelor agricole, al membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă”, aduce clarificări ordinul de ministru.Scutire impozit clădiri: ce imobile sunt eligibilePotrivit ordinului de ministru, clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole și prestării de servicii către membrii cooperatori sunt următoarele:
magazii, pătule, silozuri utilizate pentru depozitarea, prelucrarea şi conservarea produselor agricole și a furajelor, împreună cu anexele aferente acestora;
 construcţii agricole uşoare: barăci, magazii, şoproane și cabane cu destinație agricolă;
clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creşterea animalelor și păsărilor, inclusiv anexele aferente acestora;
amenajări piscicole și anexele aferente acestora, definite conform art.2, pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale, materii prime și materiale auxiliare, construcţii de compostare, inclusiv anexele și spațiile administrative aferente acestora;
ateliere, hale de reparații și stocare a utilajelor agricole;
sere, solarii, răsadniţe, ciupercării și altele asemenea;
infrastructura secundară de irigații care cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice și conducte subterane.

Scutire impozit clădiri: adeverința de la cooperativa agricolă, obligatoriePotrivit ordinului de ministru, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, contribuabilii, membri cooperatori trebuie să transmită organelor fiscale locale o cerere privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri. În plus se cere o serie de documentele justificative din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producţia agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă.Documentele justificative care însoțesc cererea sunt: 
 adeverinţa eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru,

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.