ORDIN MADR: Scutire de impozit pentru crescătorii de animale care cultivă teren agricol!

4 min read
ORDIN MADR: Scutire de impozit pentru crescătorii de animale care cultivă teren agricol!

Roxana Dobre – 16 februarie 2021 19:35

Fermierii care dețin animale, scutiți de la o plata impozitului pentru terenurile pe care produc furaje pentru acestea. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat marți, 16 februarie, în dezbatere publică, metodologia de aplicare a prevederilor art. 105, alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, privind suprafeţele de terenuri care nu generează venit impozabil, cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor, corespunzătoare numărului de animale deţinute de persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică.”Suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil, se determină pe baza cerinţelor nutriţionale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine şi caprine şi a compoziţiei nutriţionale a furajelor, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.369/2019 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora, precum şi a producţiilor medii la hectar obţinute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor”, se arată în proiectul MADR.Conform sursei citate, pentru deţinătorii de animale din speciile porcine şi păsări, furajate cu nutreţuri combinate care pot fi alcătuite dintr-un amestec format din soiuri de plante cultivate pe terenurile proprii/deţinute, respectiv 80% pentru porcine şi 70% pentru păsări şi din concentrate industriale, respectiv 20% pentru porcine şi 30% pentru păsări, suprafeţele de teren care nu generează venit impozabil sunt cele necesare obţinerii soiurilor de plante utilizate în hrana animalelor care intră în structura nutreţului combinat.Suprafeţele de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil determinate conform prevederilor art.3, calculate pe perioada de stabulaţie a anului, pe cap de animal şi pe specii, sunt prevăzute în anexa nr. 1, pe care o inserăm mai jos:
Textul citat mai menționează că deţinătorii de animale determină suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil prin înmulţirea suprafeţei, prevăzută în anexa nr. 1 cu numărul de animale adulte deţinute, în funcţie de specie. În cazul în care deţinătorii cresc mai multe specii de animale, suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil se calculează prin însumarea suprafeţelor determinate pentru fiecare specie. În afara perioadei de stabulaţie animalele sunt întreţinute pe pajişti naturale, suprafeţe care conform Codului fiscal nu generează venit impozabil.Cum se calculează numărul de hectare scutite de la impozit, raportat la animalele deținuteModel de calcul al suprafeţei de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor (exemplu de calcul):a)pentru specia taurine
– număr de animale adulte deţinute 10 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 10= 10,6 hab) pentru specia bubaline
– număr de animale adulte deţinute 5 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 1,06 ha x 5=5,3 hac) pentru specia ovine
– număr de animale adulte deţinute 100 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,14 ha x 100=14 had) pentru specia caprine
– număr de animale adulte deţinute 50 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,10 ha x 50 = 5 hae) pentru porcii la îngrăşat
– număr de porci la îngrăşat deţinuţi 25 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,06 ha x 25=1,5 haf) pentru păsări de curte
– număr de păsări de curte deţinute 200 capete
– suprafaţa de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajerii animalelor care nu generează venit impozabil 0,005 ha x 200=1ha.Ordinul va intra în vigoare după ce va fi publicat în Monitorul Oficial.Ordinul privind stabilirea metodologiei de calcul a suprafeţelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deţinute de contribuabili,

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.