Para lui Niță – soiul de pere care se păstrează bine peste iarnă

3 min read
Para lui Niță – soiul de pere care se păstrează bine peste iarnă

agrointeligenta.ro
– 6 octombrie 2021 23:36
Noi termene pentru identificarea animalelor, incluse într-un proiect de ordin publicat de ANSVSA. Crescătorii vor avea de respectat noi termene pentru înregistrarea animalelor la medicul veterinar și identificarea lor prin crotalii.Noi reguli pentru identificarea animalelor sunt stipulate în cadrul proiectului de Ordin ANSVSA privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor.”Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor, identificarea şi înregistrarea individuală a fiecărui animal, înregistrarea fiecărei mişcări precum şi a evenimentelor suferite de acesta, în vederea stabilirii trasabilităţii”, se arată în proiect.”(2) Animalele din specia porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee și reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar veterinare şi însoţite de documente de circulatie, precum şi de alte documente prevăzute de legislaţia sanitar veterinară în vigoare.(3) Porcinele, ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.(4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(5) Utilizatorii se supun procedurilor de înregistrare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSVSA, în vederea obţinerii drepturilor de acces şi editare în SNIIA.
(6) Porcinele, ovinele, caprinele, bovinele, camelidele, cervideele și renii existente/existenți pe teritoriul României sunt supuse/supuși procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor acţiuni:
a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor Art. 1, alin. 14, din care unul poate fi mijloacul de identificare menționat la Art. 1, alin. 14, lit a), iar unul dintre mijloacele oficiale de Identificare menționate la Art.1, alin. 14 lit c), d), e) sau f), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină;
b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor Art. 1, alin. 14, din care unul trebuie să fie conform prevederi Art. 1, alin. 14, lit a), iar unul trebuie să fie dintre mijloacele oficiale de identificare menționate la Art. 1, alin. 14, lit c), d), e) sau f) pentru animalele din speciilr ovine și caprine;
c) aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1, alin. 14, lit a), în cazul porcinelor din exploatațiile noncomerciale si comerciale de tip A, și, prin aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1 alin. 14, lit a) sau a unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art.
 » mai multe pe www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.