PROIECTUL EDUCAȚIONAL NAŢIONAL „JOCURILE ANOTIMPURILOR”

3 min read
PROIECTUL EDUCAȚIONAL NAŢIONAL       „JOCURILE ANOTIMPURILOR”

SCOP: creșterea calității în învățământul preșcolar/primar prin valorificarea unor resurse educaționale inovative și prin încurajarea preșcolarilor/elevilor în exprimarea potențialului lor artistic.
OBIECTIVE:
valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv-educativ;
încurajarea schimbului de experienţă între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare;
stimularea creativității și a expresivității preșcolarilor/elevilor, prin realizarea unor creaţii literare și artistice;
încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea scrisă;
stimularea preșcolarilor/elevilor pentru arta fotografică;
dezvoltarea abilităților de lucru pe calculator;
utilizarea unor desene, simboluri pentru a transmite un mesaj. Nume proiect: PROIECTUL EDUCAȚIONAL NAŢIONAL „JOCURILE ANOTIMPURILOR”Organizatori: Asociația Prezentul Educă Viitorul – GalațiCondiţii de participare: CONDIȚII DE PARTICIPARE CADRE DIDACTICE SAU CE TREBUIE SĂ EXPEDIAŢI PE E-MAIL:
Fișa de înscriere;
Materialul educațional pentru publicarea în volumul dedicat evenimentului cu ISBN cu titlul: ”JOCURILE ANOTIMPURILOR – RESURSE EDUCAȚIONALPerioadă înscriere: 22.12.2021 – 30.06.2022Perioadă desfăşurare: 22.12.2021 – 30.06.2022Proiectul conține  2 subteme:

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PE PROBLEME DE SPECIALITATE ŞI PSIHOPEDAGOGICE, CU TEMA: JOCURILE ANOTIMPURILOR – RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI

RESURSE EDUCAȚIONALE  realizate de  educatori/învățători/ psihologi școlari care să aibă legătură cu tema:

exemple de abordări integrate a curriculum-ului, prin PROIECTE TEMATICE;
exemple de reprezentare grafică a planificării UNITĂŢII TEMATICE;
modele panouri informare părinți;
tipuri de centre de activităţi şi materiale specifice;
exemple de jocuri specifice fiecărui anotimp;
exemple de practici pozitive de comunicare cu copilul;
modele de activități/fișe de dezvoltare personală specifice învățământului preșcolar și primar.

REGULAMENT PARTICIPARE
Participarea este indirectă/on-line. Prezentarea materialelor de către participanţii doritori va fi realizată pe platforma ZOOM. Participanţii se vor înscrie în prealabil trimiţând un e-mail la adresa [email protected] .
Lucrările vor îndeplini următoarele cerințe:
 să aibă caracter de originalitate, noutate și aplicabilitate practică în activitatea  didactică și să fie între 1 și 3 pagini;
 redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând distanță, cu margini egale
de 20 mm (text aliniat ”justified”), conținând semnele diacritice;
 titlul va fi scris cu majuscule (TNR 14 Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul și unitatea de învățământ (TNR 12 Bold)
 la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (TNR 12 )
 bibliografia se va menționa la sfârșitul lucrării, astfel: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
 responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanților.
COSTUL /DONAȚIA pentru PROIECTUL NAȚIONAL este de 50 lei, care va acoperi costul realizării documentelor și al volumului didactic cu ISBN. Donaţia o veți trimite în contul bancar deschis la Banca Transilvania,   cu precizarea pe ordinul de plata: DONAȚIE PROIECT NAȚIONAL.

RO14BTRLRONCRT0389286401
Titular cont: Asociația Prezentul Educă Viitorul
C.I.F. 38065740
Specificați la descriere: P. E. N. „Jocul anotimpurilor„.

Donaţia poate fi trimisă și prin mandat postal, cu precizarea DONAȚIE PROIECT NAȚIONAL, pe adresa:
Asociația Prezentul Educă Viitorul (Lupușor Roxana Monica)
 sat Corni,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.