Scoala de Arte si Meserii Husi

2 min read
Scoala de Arte si Meserii Husi

Misiunea și viziunea unităţii școlare
MISIUNEA 
LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN CORIVAN” HUŞI are misiunea de a asigura pregătirea profesională a tinerilor din municipiul Huşi şi din zonele limitrofe, în domeniul tehnic-profesional şi liceal, tineri dezvoltaţi armonios şi liber, cu o personalitate autonomă şi apţi să ia decizii în alegerea căilor către împlinirea şi dezvoltarea personală, care să aibă competenţele necesare pentru formare și participare cetăţenească activă în societate, muncă şi incluziune socială.
Principiile pe care se bazează managementul şcolii în vederea realizării misiunii sale sunt:

sistem executiv bine structurat pentru planificare strategică;
proces decizional bazat pe analiză diagnostică;
planificare, implementare, evaluare şi revizuire a operaţiunilor;
standarde de calitate şi de performanţă clare;
comunicare, consultare şi feed-back deschis şi liber;
lucru în echipă, coordonarea şi cooperarea grupurilor de lucru;
parteneriate cu comunitatea locală într-un mediu favorabil educaţiei, bazat pe noi valori morale, antreprenoriale, tehnologice (tehnic şi servicii), informaţionale, religioase astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun cetăţean european, creativ, dar şi critic şi autocritic, capabil să se adapteze cerinţelor societăţii în schimbare.

 VIZIUNEA
Liceul Tehnologic „loan Corivan” Huşi se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economic. Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.