Scoala Gimnaziala Ulmi

3 min read
Scoala Gimnaziala Ulmi

MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE ULMI:

ȘCOALA ESTE ÎN TOT, DAR ȘI ÎN FIECARE DINTRE NOI!
Schimbarea ne va încuraja către inedit, către cunoaștere promovând educația de calitate pentru formarea fiecărui vlăstar care va prinde radăcini în comunitate și corespondent în societate și va avea rezonanță în context european indiferent de statutul social, intelectual, sau cultural, devenind un cetățean european.

VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE ULMI:

Școala Gimnazială Ulmi, împreună cu Școala Structură Viișoara, va promova un învățământ de calitate, ideea de școală incluzivă care să ofere șanse egale pentru toți elevii. Viziunea Școlii Gimnaziale Ulmi este de a construi o pepinieră în care tinerele mlădițe să fie liantul între comunitate și societate, sădind și dezvoltând în micuți valorile respectate în contextul european: spiritul democratic, a identității sociale și cuturale, a diversității și toleranței. Aceștia vor privi încrezători   către viitor, pentru a face față provocărilor pe care le vor întâmpina în drumul vieții, uneori sinuos.Ținta va fi o educație durabilă ancorată în societatea actuală fiind aspirația spre calitate, modernitate, performanță, eficiență și stimularea învățăturii cotinue oferind deschiderea către comunitatea locală și europeană.

ȚINTE STRATEGICE
2020-2025
ȚINTA 1: Eficientizarea activității grupului managerial prin formarea, preluarea și adaptarea bunelor practici europene în managementul școlii. 
ȚINTA 2: Reducerea analfabetismului funcțional prin formarea cadrelor didactice în context european și participarea elevilor la ateliere de lucru.
ȚINTA 3: Consolidarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor conform standardelor europene.
ȚINTA 4: Asigurarea stării de bine a elevilor prin sprijinirea profesorilor școlii pentru a putea asigura un proces educațional de calitate în context incluziv.

Scurt istoric al şcolii:
În imediata vecinătate a vechii cetăţi de scaun a Târgoviştei, leagăn al poeziei culte prin rimele Văcăreştilor, loc de distinsă şi romantică inspiraţie a lui Vasile Cârlova, I. Heliade Rădulescu sau Grigore Alexandrescu, pe şoseaua ce o leagă de capitala ţării, se află comuna Ulmi.
Localitatea Ulmi este situată în Câmpia Înaltă a Târgovistei la sud-est de municipiul Târgoviște. Este atestată documentar din anul 1572 într-un document dat de Alexandru Mircea Voievod („Marele Dicționar Istoric al românilor”, vol.4, 1901).
Din inscripția slavonă găsită pe crucea din fața bisericii reiese importanța satului în timpul domnului Șerban Vodă: „Cu buna vrere a Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu îndrumarea Duhului Sfânt s-a ridicat această cinstită cruce în cinstit hram sfânt mucenic Nicolae în zilele lui Șerban Vodă și s-au nevoit robii lui Dumnezeu, jupân Constantin și jupănița Rada, anul 1606.”. Satul Ulmi este reședinta comunei cu același nume care mai cuprinde satele Viișoara, Dumbrava, Colanu, Matraca, Nisipuri și Dimoiu. Fiind așezată în apropierea municipiului Târgoviște, la 5 km, satul a suferit o migrare a populației spre această localitate. S-a ajuns astfel de la 1800 locuitori în 1977, la 1200 în prezent.
Școala Ulmi s-a înființat relativ târziu, în anul 1871. Între anii 1888 și 1889, școala fiind inspectată de M. Mihăescu, se consemnează în registrul de inspecție următoarele: „au fost găsiți 24 de elevi care urmau regulat cursurile,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.