Senatorul AUR Ionuț Neagu cere retragerea imediată din circuitul școlar a așa-zisului manual de egalitate de gen

3 min read

Senatorul AUR Ionuț Neagu a solicitat Ministerului Educației retragerea imediată din circuitul școlar a așa-zisului manual de egalitate de gen. Acest manual nu este nimic altceva decât o propagandă a ideologiei de gen, a punctat Neagu.

Vă supun atenției, cu titlu de sesizare oficială, faptul că presa națională a intrat în posesia unei recomandări pe care „Coaliția pentru Egalitate de Gen” a trimis-o școlilor din România prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Prin documentul remis, Coaliția solicită tuturor școlilor din România să utilizeze în timpul orelor de consiliere și dezvoltare personală sau consiliere și orientare „Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen”.

Problema este că acest așa-zis manual, după cum o arată însuși cuprinsul și conținutul acestuia, nu este nimic altceva decât o propagandă a ideologiei de gen. Principalele victime ale acestei ideologii sunt chiar copiii noștri. Alianța Părinților din România, împreună cu alte peste 40 organizații ale societății civile românești, au redactat în acest sens o scrisoare adresată ministrului Educației, prin intermediul căreia solicită retragerea imediată a „manualului”, întrucât: „urmărește nu numai acceptarea de către societate a orientărilor LGBTQ+, ci și convertirea, în special a copiilor, la acest mod de viață”.

Introducerea unui astfel de „suport de curs” este o gravă abatere de la normele creștine, dar mai ales o încercare tot mai aprigă de îndoctrinare timpurie a copiilor. Voi citi un pasaj din acest așa-zis „manual” pentru a vă convinge de toxicitatea ideilor promovate: „Există, de asemenea, persoane non-binare, care se consideră pe spectrul masculin-feminin, fără a se încadra într-un singur gen. […]. Dacă sexul este înnăscut, genul este atribuit social și cultural, acesta se construiește în timp în funcție de normele și cutumele societății, astfel că putem vorbi de fluiditatea genului în timp și spațiu”.

Copiilor li se inoculează ideea total aberantă că genul ar fi un construct social, independent de sexul biologic. Promotorii ideologiei  de gen susțin existența a peste 300 de genuri, lucru care încalcă flagrant dogma creștină, care arată că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia.

Această abordare vine în contradicție flagrantă cu normele de drept internațional unanim acceptate de către statele membre ONU și ale Consiliului Europei, care vizează în mod expres și exhaustiv doar sexul feminin și masculin când este vorba despre persoanele umane, drepturile, libertățile și demnitatea lor. A se vedea Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale.

În baza celor expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți un răspuns referitor la următoarele aspecte:

  1. Dacă Ministerul Educației are știință de acest așa-zis „manual”.
  2. Dacă instituția pe care o conduceți a aprobat introducerea acestui „manual” în circuitul școlar. În cazul unui răspuns afirmativ vă rugăm să atașați documentația aferentă (avizele date în acest sens, solicitările sau recomandările trimise, etc.).
  3. Dacă s-a procedat la vreun fel de consultate publică în privința acestei probleme. Vă rugăm, de asemenea, să atașați actele în cauză.
  4. Din ce fonduri a fost finanțată elaborarea și tipărirea acestui „suport de curs” și care este cuantumul acestor fonduri.
  5. În baza căror argumente științifice și temeiuri juridice s-a procedat la elaborarea și diseminarea acestui „manual”  în mediul educativ.
  6. Dacă, după exprimarea dezacordului părinților și a societății civile vizavi de această inițiativă, transmis prin intermediul scrisorii mai sus menționate, ministerul ia în calcul retragerea materialului respectiv.
Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.