SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

3 min read
SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

Simpozionul ,,Teorie și practică în evaluarea procesului psihopedagogic/didactic -evaluare și intervenție terapeutică”, ediția a X, aprilie 2023, se înscrie în ciclul de manifestări științifice și metodologice legate de problematica învățământului românesc în context european. Prin aria problemelor pe care le abordează, simpozionul se dorește a fi un prilej de reflecții, de practici împărtășite, de prezentare a rezultatelor cercetărilor realizate de cadrele didactice, de experiențe formative pentru toți participanții. Experienţa cadrelor didactice împărtăşită în cadrul secţiunilor de comunicări constituie o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a conţinuturilor educaţiei.

Nume proiect: SIMPOZION INTERJUDEȚEAN “TEORIE ȘI PRACTICĂ ÎN EVALUAREA PROCESULUI PSIHOPEDAGOGIC/DIDACTIC EVALUARE ȘI INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ” EDIŢIA a X-a , Aprilie 2023

Organizatori: Prof. Diana MUNTEANU-INSPECTOR ȘCOLAR ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT; prof. psih. Mariana HEBER-director C.S.E.I. CONSTANTIN PĂUNESCU RECAȘ; prof. Aurelia ZABLATOSCHI; Diana OARCEA,Cristina DUȚESCU

Condiţii de participare: Participanții pot contribui cu orice material care se înscrie în tematica Simpozionului: studiu de caz,PIP, planuri de lecţii,PPT/PPS-uri ale unor activităţi derulate cu/pentru copiii cu CES,portofolii ale unor proiecte derulate,auxiliare didactice

Perioadă înscriere: 22.03.2023 – 11.04.2023

Perioadă desfăşurare: 27.04.2023 – 28.04.2023

ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR:
Pasul I:  completarea fișei de înscriere (anexa) pentru secțiunea dorită și trimiterea prin email la adresa: [email protected]
Pasul II: Trimiterea lucrărilor și a rezumatelor în format PDF se va face prin intermediul postei electronice la adresa [email protected] și prin poștă pe adresa CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,CONSTANTIN PĂUNESCU”, Str. M. Sadoveanu nr.5, Recaș.
            Susținerea lucrării, direct sau online, în cadrul simpozionului este obligatorie pentru participanții din județul Timiș. Pentru participanții din alte județe se acceptă participare online.
           În plicul în care este trimisă lucrarea se va regăsi și fișa de înscriere din anexe, acordul de parteneriat, declarația pe propria răspundere pentru originalitatea lucrărilor, un plic autoadresat A4 și timbrat cu 3 lei (pentru trimiterea diplomelor).
Participanții din Recaș, Timișoara pot depune personal fișa de înscriere, acordul de parteneriat, declarația pe propria răspundere pentru originalitatea lucrărilor la adresa CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,CONSTANTIN PĂUNESCU” RECAȘ, STR. MIHAI SADOVEANU, NR. 5.
– lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word , font Times New Roman 12, cu semne diacritice, la 1,5 rânduri, text aliniat „justified”, margini de 20mm și salvate în format pdf cu denumirea: Titlu_lucrare_NUME_PRENUME – fără diacritice – (exemplu: Interventia_terapeutica_in_pandemie_OARCEA_DIANA-PATRICIA)
 – titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat bold, urmat de numele autorului /autorilor, funcţia didactică, şcoala de provenienţă caracter Times New Roman 12, centrat.
– lucrarea poate avea maxim doi autori
– pentru publicare pe CD, vă rugăm să elaborați în format PDF un rezumat al lucrării, care să nu depășească trei pagini A4. Denumirea documentului va include obligatoriu numele autorului.
Autorii  îşi asumă conţinutul lucrării. Organizatorii îşi declină orice responsabilitate în acest sens. (anexa-Declarație)
TERMENUL DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR:  este 11 aprilie 2023 

PERSOANE DE CONTACT:

Madeline-Ramona CETIN, tel. 0732341934
Maria-Cristina DUȚESCU, tel. 0741471264
Diana-Patricia OARCEA,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.