SIMPOZION NAȚIONAL ”INOVAȚIE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EDIȚIA II

3 min read
SIMPOZION  NAȚIONAL ”INOVAȚIE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EDIȚIA  II

Simpozionul răspunde nevoii de colaborare a tuturor cadrelor didactice prin realizarea schimbului de informație în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a bunelor practici ca urmare a modificării stilului de desfășurare a activităților didactice în contextul învățământului actual.

Obiective
 promovarea colaborării între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare
 stimularea cadrelor didactice privind utilizarea resurselor didactice inovative și transferul de informație
 valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv-educativ
Grup țintă: Cadre didactice din învățământul românesc Nume proiect: SIMPOZION NAȚIONAL ”INOVAȚIE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EDIȚIA IIOrganizatori: Asociatia Prezentul Educă Viitorul-GalațiCondiţii de participare: 1. Fișa de înscriere;
2. Materialul educațional pentru publicarea în volumul dedicat evenimentului cu ISBN cu titlul:
SIMPOZION NAȚIONAL ”INOVAȚIE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EDIȚIA II
3. Fiecare document va fi salvat aPerioadă înscriere: 10.04.2022 – 01.06.2022Perioadă desfăşurare: 01.04.2022 – 01.06.2022REGULAMENT DE PARTICIPARE  
Lucrările vor îndeplini următoarele cerințe:

să aibă caracter de originalitate, noutate și aplicabilitate practică în activitatea didactică on-line și să fie între 1 și 4 pagini;
redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând distanță, cu margini egale de 20 mm (text aliniat ”justified”), conținând semnele  diacritice;
titlul va fi scris cu majuscule (Book Antiqua 14 Bold), centrat;
la două rânduri de titlu se va scrie autorul și unitatea de învățământ (Book Antiqua 12 Bold);
la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Book Antiqua 12);
bibliografia se va menționa la sfârșitul lucrării, astfel: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanț

COSTUL /DONAȚIA pentru SIMPOZIONUL NAȚIONAL este de 60 lei, ce va acoperi costul realizării documentelor și al volumului didactic cu ISBN.
Donaţia o veți trimite în contul bancar deschis la Banca Transilvania, cu precizarea pe ordinul de plata: DONAȚIE SIMPOZION NAȚIONAL.
CONT: RO14BTRLRONCRT0389286401
Titular cont: Asociația Prezentul Educă Viitorul
C.I.F. 38065740
Specificați la descriere: DONAȚIE SIMPOZION NAȚIONAL.
Donaţia poate fi trimisă și prin mandat postal, cu precizarea DONAȚIE SIMPOZION NATIONAL, pe adresa:
Asociația Prezentul Educă Viitorul (Lupușor Roxana Monica)
 sat Corni, comuna Corni, județul Galați, cod 807075.

Participarea este indirectă și on-line. Evenimentul on-line se va desfășura PE PLATFORMA GOOGLE MEET, în data de 15 iunie 2022.
Pentru prezentarea on-line vor fi selectate un număr de 30 de cadre didactice, alese în funcție de tematica abordată și gradul de originalitate. Acestea vor fi anunțate după selecția realizată de organizator.
În cazul în care există dascăli care vor să își prezinte, în mod special, lucrarea
on-line, îi rog să își manifeste dorința trimițând un e-mail la adresa [email protected]

CONDIȚII DE PARTICIPARE CADRE DIDACTICE SAU CE TREBUIE SĂ
EXPEDIAŢI PE E-MAIL:

Fișa de înscriere;
Materialul educațional pentru publicarea în volumul dedicat evenimentului cu ISBN cu titlul:

SIMPOZION  NAȚIONAL ”INOVAȚIE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE, EDIȚIA  II

Fiecare document va fi salvat astfel: nume_prenume_denumirea materialului (de exemplu: Ionesca_Ioana_Proiect_Didactic).

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.