Simpozionul Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?”

3 min read
Simpozionul Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?”

Editura EduLand și EduLand Digital Learning SRL vă invită să publicați un articol în Ghidul metodologic cu ISBN al Simpozionului Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” 2021. Simpozionul este cu participare indirectă. Simpozionul Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” își propune să disemineze noutățile educației actuale prin publicarea unor articole cu privire la educația secolului al XXI-lea.

Nume proiect: Simpozionul Național

Organizatori: Eduland Digital Learning SRL

Condiţii de participare: La Simpozionului Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” se pot înscrie cadre didactice din învățământul preuniversitar de la orice nivel (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal, profe

Perioadă înscriere: 19.03.2021 – 18.04.2021

Perioadă desfăşurare: 18.04.2021

Editura EduLand și EduLand Digital Learning SRL vă invită să publicați un articol în Ghidul metodologic cu ISBN al Simpozionului Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” 2021. Simpozionul este cu participare indirectă. Simpozionul Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” își propune să disemineze noutățile educației actuale prin publicarea unor articole cu privire la educația secolului al XXI-lea.
Condiții de participare:
            La Simpozionului Național „Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual!?” se pot înscrie cadre didactice din învățământul preuniversitar de la orice nivel (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional). Participarea cadrelor didactice la acest eveniment se realizează prin completarea unui formular disponibil pe site-ul https://www.digital-learning.ro/inscrieri sau prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] în care trebuie încărcate două fișiere: dovada taxei de participare și materialul propus spre publicație; datele de contact: numele și prenumele, unitatea de învățământ, adresa de e-mail pentru primirea documentelor. Înscrierea se face până la data de 11.04.2021.
Materialele propuse spre publicație:
            Cadrele didactice participante redactează un articol original și de actualitatea științifică și metodică respectând următoarele condiții de tehnoredactare: maximum 3 pagini în MS Word, pagină A4, scris cu TNR 12, la 1 rând, margini 2 cm sus x 2 cm jos x 2 cm stânga x 2  cm dreapta. Titlul scris cu majuscule bold TNR 12 centrat la mijloc. La un rând sub titlu în dreapta numele și prenumele autorului, la un rând sub nume unitatea de învățământ și localitatea (fără județ/sector). Nu sunt acceptate imagini care au fața elevilor sau imagini din surse online. Fotografiile trebuie să fie realizate de cadrele didactice sau să aibă drepturi de publicare ale acestora. Articolul trebuie să respecte tema Simpozionului Național (aspecte cu referire la pedagogie, metodică, management educațional, managementul clasei de elevi, metode moderne de predare-învățare-evaluare, proiecte educaționale de succes, bune practici în predarea oricărei discipline de la orice nivel, diseminarea unor activități desfășurate în mediul online și/sau fizic, impresii personale cu referire la educația digitală).
Taxa de participare:
            Pentru realizarea Ghidului metodologic, publicarea acestuia cu ISBN în cadrul editurii EduLand și trimiterea diplomelor și adeverințelor spre participanți se achită taxa de 68 RON în contul RO23INGB0000999910880696, titular cont: EDULAND DIGITAL LEARNING SRL,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.