Tânărul fermier și ”noul fermier” – alocare infimă în PNS! Plafon de 70.000 euro/fermă până în 2027!

3 min read
Tânărul fermier și ”noul fermier” – alocare infimă în PNS! Plafon de 70.000 euro/fermă până în 2027!

Roxana Dobre
– 8 noiembrie 2021 18:33
Controlul de iarnă la APIA –  agenția de plăți dă startul unor verificări în mai multe ferme! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează în prezent așa numitul ”control de iarnă”, verificări la care pot pica toți fermierii cu teren arabil selectați la verificările în teren dar pentru care se specifică faptul că scopul controlului este eco-condiționalitatea.Acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii se verifică în perioada noiembrie – decembrie, pe toate parcelele de teren arabil ale fermei, inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 ha.”Eroziunea solului, provocată de precipitaţiile şi vânturile din timpul iernii (îndeosebi pe terenurile în pantă sau nisipoase), se reduce semnificativ dacă arătura pentru culturile prăşitoare se va executa în primăvară, şi nu imediat după recoltarea culturilor, miriştea şi resturile vegetale rămânând pe loc peste iarnă”, precizează ghidul APIA pentru subvenții.Fermierii care nu au intrat la plata avansului din subvenții și s-au interesat la centrele APIA care sunt motivele pentru care nu apar pe listele cu banii europeni au fost informați de inspectorii care le gestionează dosarul că au picat la ”controlul de iarnă” astfel că banii nu pot fi virați până acesta nu este finalizat. Pentru cererile unice depuse în campania 2021, verificările se derulează în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie.Obiectivul acestui standard îl constituie reducerea eroziunii solului prin acoperirea minimă a terenului pe timpul iernii cu vegetaţie sau resturi vegetale. Astfel, fermierii trebuie să asigure acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii a cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală determinată în urma tuturor controalelor la nivelul întregii exploataţii, fie prin înfiinţarea de culturi de toamnă sau culturi perene, fie să nu execute arătura de toamnă după recoltarea culturilor.Ce culturi pot acoperi solul Culturi de toamnă: grâu (Triticum sp.), triticale, secară (Secale cereale), orz (Hordeum sp.), ovăz (Avena sativa), mazăre (Pisum sativum), borceag de toamnă – amestec format dintr-o leguminoasă anuală de toamnă (măzăriche – Vicia sp.) şi o cereală de toamnă, rapiţă (Brassica sp.).Culturi perene: lucernă (Medicago sativa), trifoi (Trifolium pratense), sparcetă (Onobrychis viciifolia), ghizdei (Lotus corniculatus), sulfină (Melilotus sp.), golomăţ (Dactylis glomerata), firuţă (Poa sp.), Raigras peren (Lolium perenne), Festuca (Festuca pratensis) ş.a.De asemenea, terenul arabil nelucrat, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, poate fi considerat ca acoperit cu vegetaţie. Pentru evaluarea conformităţii, la calcularea procentului de acoperire a terenului pe timpul iernii, se va ţine cont de toate suprafeţele arabile însămânţate toamna, excluzând suprafeţele de teren arabil care fac obiectul sprijinului pentru Pachetul nr. 4 – Culturi verzi, precum şi suprafeţele care fac obiectul sprijinului pentru Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), cât şi de suprafeţele nearate din cadrul fermei, indiferent dacă acestea îndeplinesc sau nu celelalte criterii de eligibilitate.Fermierilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală, care pot merge până la excluderea de la plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC 4.Raportul de control pentru înregistrarea rezultatelor verificării GAEC4 se generează separat faţă de raportul de control generat pentru efectuarea controlului schemelor şi măsurilor solicitate de fermier. 
 » mai multe pe www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.