Antonio Andrușceac (AUR): Cercetarea și inovarea, două sectoare subfinanțate de Guvern

2 min read

Deputatul AUR Antonio Andrușceac a solicitat ministrului cercetării, inovării și digitalizării, Sebastian Burduja, să ofere detalii cu privire la politicile Guvernului Ciucă în domeniile cercetare și inovare.

Planul Național de Redresare și Reziliență a devenit principalul document care trasează liniile de dezvoltare ale României pentru viitorii ani. Cercetarea și inovarea au avut un declin în ultima perioadă, importanța lor în politicile publice fiind mult diminuată prin slaba finanțare a sectorului de stat și reducerea sau lipsa investițiilor. Consecința directă a acestor aspecte este dispariția treptată a infrastructurii de cercetare și inovare în sectorul de stat.

De asemenea, în Analiza de țară a sistemului de cercetare și inovare din România (PSF Country) recomandările experților care au întocmit acest document sunt concentrate pe reliefarea faptului că sistemul românesc este subperformant, angajamentul politic în acest sector este limitat și fără viziune asupra rolului cercetării și inovării în societatea românească.

          În acest context, vă rugăm domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Care au fost jaloanele din PNRR de îndeplinit până la finalul anului 2022 și care sunt jaloanele rămase de îndeplinit pentru perioada următoare (anii 2023 si 2024) în domeniile cercetare, inovare și digitalizare? Care sunt criteriile care au stat la baza stabilirii acestor jaloane și ce obiective se urmăresc prin îndeplinirea lor?
  2. Care sunt măsurile pe care le veți lua astfel încât să protejați infrastructura strategică de cercetare și să preveniți dispariția ei, așa cum se cere în PSF Country?
  3. De ce proiectele de cercetare din domeniul aerospațial, finanțate de stat sau de către UE, au ca beneficiar final preponderent firmele private cu capital străin și nu Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare care acum aparțin de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării? De asemenea, vă supunem atenției situația creată la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS prin suspendarea directorului general Cătălin Nae. Cu toate că se bucură de susținerea și aprecierea angajaților Institutului, directorul general a fost demis în ciuda faptului că mandatul acestuia se remarcă prin realizări deosebite, aducând Institutul la performanțe notabile precum: creșterea cifrei de afaceri de 10 ori față de anul 2007, creșterea patrimoniului de 18 ori față de anul 2007 prin investiții masive și creșterea productivității muncii de 6 ori față de anul 2007.
  4. Ținând cont de cele expuse mai sus vă rugăm, domnule Ministru, să ne comunicați care au fost motivele pentru care ați dispus supendarea din funcție a directorului general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS.
Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.