Calendarul zilei 12 aprilie: Sfântul Calinic de la Cernica

2 min read
Calendarul zilei 12 aprilie: Sfântul Calinic de la Cernica

Sfântul ierarh Calinic de la Cernica, s-a născut la 7 octombrie 1787 în preajma bisericii Sf. Visarion din București. Părinții lui, Antonie și Floarea, erau români, oameni buni, cinstiți și temători de Dumnezeu.
Din sfântul botez a primit numele de Constantin. Evlavioasa sa mamă Floarea, după ce și-a crescut copiii, s-a călugărit la mănăstirea Pasărea, sfârșindu-și zilele ca schivnică, cu numele de Filofteia. Fiul ei mai mare a slujit Domnului mai întâi ca preot de mir și apoi a îmbrăcat și el chipul îngeresc, numindu-se Acachie. Constantin, cel mai mic, le-a urmat pilda.
A urmat școală în București unde pe lângă cunoștințele ce se puteau căpăta atunci a deprins și limba greacă. Când s-a făcut mai mare, o aplecare firească spre cele duhovnicești îi mâna pașii în zilele de sărbători spre mănăstirea Cernica.
În anul 1807, a părăsit casa părintească și a. intrat pentru totdeauna în această sfânta mănăstire. Starețul Timotei 1-a primit cu dragoste părintească, dar cum călugăria cere un timp de încercare, 1-a dat în ascultarea cuviosului Pimen, monah învățat și sculptor priceput.
În luna noiembrie 1808, cuviosul Timotei starețul 1-a îmbrăcat în haina monahicească. Și așa, fratele Constantin a ajuns cuviosul monah Calinic. La 3 decembrie același an a fost hirotonisit ierodiacon.
În anul 1812 a călătorit în Moldova cu preacuviosul Pimen, părintele lui duhovnicesc, după ajutoare pentru zidirea bisericii sfântului Nicolae de la mănăstirea Cernica. Cu acest prilej a pătruns și mai mult înaltul înțeles al vieții călugărești, că cercetând mănăstirile de acolo, a văzut orânduielile statornicite de Sfântul Paisie în mănăstirea Neamțului și în celelalte locuri.
La întoarcere, cuviosul Pimen s-a retras la Sfântul Munte Athos pentru mai multă liniștire. Calinic s-a despărțit cu multă mâhnire de el și a trecut în ascultarea cuviosului Doroftei, unul din bătrânii îmbunătățiți ai mănăstirii.

 » sursa: www.r3media.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.