Concurs județean online „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”, ediția a XV-a

Concursul se desfășoară online, pe 3 secțiuni, elevii vor realiza lucrări în format digital (imagini, colaje digitale, afișe, postere, prezentări, animații, benzi desenate, filmulețe) cu ajutorul aplicațiilor/ platformelor familiare, cu ajutorul telefonului, tabletei, laptopului, computerului. Exemple de aplicații/ platforme: Canva, WordArt, Paint, Stop Motion, Story Jumper, Book Creator, PPt, Google Slides Animoto etc. Nume proiect: Proiect județean „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”Organizatori: Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța

Proiect județean ,,Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare”

Persoană de contact: Cristina Simion, email: cristina_smn@yahoo.com, tel. 0722212241Condiţii de participare: Regulamentul concursului, precum și fișa de înscriere se găsesc în fișierul atașat (participarea la concurs nu este condiționată de încheierea protocolului de colaborare). Proiectul este cuprins în oferta activităților educative județene, doPerioadă înscriere: 02.12.2021 – 31.05.2022Perioadă desfăşurare: 02.12.2021 – 31.05.2022Concursul se va desfășura sub forma unor probe, organizate pe trei secțiuni:
I. Călătorie în țara imaginației 
            Proba vizează ilustrarea, la alegere, a unei idei, a unui proverb, o întâmplare, poveste, povestire, poezie etc – imaginate sau preluate din literatură, folclor, alte surse, utilizând aplicațiile/ platformele grafice. Produsele finale pot fi sub forma unor imagini, fotografii, documente pdf sau inserate în documente word, capturi de ecran, afișe, postere, logo-uri. Tehnoredactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.
            La această secțiune pot participa elevi din clasele P – VIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: P-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.
            Exemple de aplicații/ platforme grafice care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație sau platformă cu care este familiarizat): Canva, WordArt, Paint, Word, Docs, Jamboard, Whiteboard.fi, Google Slides etc
II. Sunt cetățean implicat al orașului meu
            Proba vizează prezentarea, la alegere, a unor aspecte din localitatea unde locuiesc sau învață elevii (prezentare generală, scurt istoric, personalități marcante ale localității, așezare geografică, scurtă cercetare privind istoria numelui localității, legende, elemente reprezentative, tradiții, instituții), precum și elemente care duc la implicarea activă a elevilor în viața comunității, exemple de bune practici, întâmplări din viața comunității etc
            Produsele finale pot fi sub forma unor afișe, postere, prezentări, animații, filmulețe, benzi desenate, utilizând aplicații video, platforme colaborative. Tehnoredactarea/ redactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.
            La această secțiune pot participa elevi din clasele III – XIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.
            Exemple de aplicații care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație cu care este familiarizat): PPT, Google Slides, Canva, Story Jumper, Book Creator, Stop Motion, Comics, Animoto, Youtube, Mozaik, Powtoon, Padlet, Thinglink, Mentimeter etc
III.        Probă de cultură generală utilizând aplicațiile digitale
            Această probă se va desfășura online, sincron. Proba vizează utilizarea aplicațiilor de evaluare: Google Forms,

 » sursa: www.didactic.ro