Editura INTUITEXT vă prezintă manualul câştigător pentru Științe ale naturii, clasa III-a!

3 min read
Editura INTUITEXT  vă prezintă manualul câştigător pentru Științe ale naturii, clasa III-a!

Manualul de Științe ale naturii pentru clasa a III-a (avându-i ca autori pe: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel)  este elaborat în concordanţă cu programa şcolară pentru clasa a III-a, angajând capacităţile operaţionale prevăzute de programele şcolare cu privire la formarea şi dezvoltarea  personalităţii elevilor prin intermediul unor sarcini de instruire adecvate.
Vă informăm că perioada de selecție a manualelor pentru clasa a III-a și a IV-a este: 16 iulie-28 iulie 2021!
Prin introducerea în paginile manualului a secvenţelor de învăţare prin descoperire, elevii sunt provocați să descopere și să investigheze.
Autorii respectă criteriile logico-ştiinţifice în selectarea conţinuturilor esenţiale, în tratarea unor  elemente de conţinut (noţiuni, concepte, categorii), susţinându-le cu exemple, texte adecvate, informații utile și realizând o armonizare a celor trei domenii (Științele vieții, Științele Pământului, Științele fizicii) în vederea unei învățări holistice și contextualizate. Se asigură accesibilizarea conținuturilor (prin exemple adecvate vârstei şcolare mici, prin introducerea elementelor de joc, prin valorificarea experienței de viață a elevilor), lărgirea continuă a sferei cunoştinţelor, formarea unor priceperi şi deprinderi specifice disciplinei. Informaţia este completată de ilustraţii adecvate, care facilitează procesul de înţelegere, captează și orientează atenția, asigură implicarea activă și creativă a elevului în procesul de predare-învățare-evaluare.  – Prof. dr. Coralia Elena Matei, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești.
PREZENTARE GENERALĂ
Manualul este conceput într-un singur volum de 96 de pagini.
RĂSFOIEȘTE MANUALUL TIPĂRIT

RĂSFOIEȘTE MANUALUL DIGITAL

Manualele INTUITEXT vin alături de Pachetul Învățătorului care cuprinde:

Un set de manuale pentru clasa a III-a;
Acces la ScoalaIntuitext.ro,  în zona de resurse educaționale online (filme de predare, teste de evaluare: inițiale, sumative și finale, jocuri de exersare);
Ghidul Învățătorului (planificarea și proiectarea unităților);
Fișe de lucru (ortograme, elemente de geometrie, înmulțirea și împărțirea, numerația, probleme cu cele 4 operații aritmetice, fracții recapitulare, probleme);
Activități educaționale pentru clasa a III-a;
Amenajarea clasei;
Adeverința de utilizator al produselor Intuitext;
Un abonament Didactic Premium valabil 3 luni.

DESCRIERE
Manualul respectă programa școlară pentru clasa a III-a și are drept scop sprijinirea transferului cunoștințelor pe verticală – prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților  formate și pe orizontală – prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite.
Prin diversitatea metodelor activ-participative abordate, manualul transformă elevul în subiect activ al învățării, dându-i posibilitatea de a studia informația de sine stătător, înțelegând-o, stocând-o și aplicând-o în mod independent, dezvoltând astfel aptitudinile intelectuale, spiritul de investigație și creativitate ale acestuia.
Solicitările nu limitează activitatea elevului la o simplă observare, ci îi invită la activităţi practice, care facilitează învăţarea prin experienţă.
Manualul oferă modalităţi de evaluare tradiţionale şi complementare în concordanţă cu specificul disciplinei. Proiectele propuse pentru a fi realizate în grup sau individual contribuie la formarea competenţelor sociale, de interevaluare şi autoevaluare. Varianta printată este atractivă, are un design modern și aerisit, adaptat vârstei elevilor, iar tiparul este  de bună calitate. Varianta printată vine la pachet cu varianta digitală a manualului.

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.