MADR: Micii crescători, obligați să anunțe decesul animalelor în termen de 24 de ore!

3 min read
MADR: Micii crescători, obligați să anunțe decesul animalelor în termen de 24 de ore!

agrointeligenta.ro – 14 decembrie 2020 15:47

Ajutor de stat, prelungit pentru crescătorii de animale. Ministerul Agriculturii a anunțat că va prelungi până la finele anului 2022 sprijinul de care beneficiază crescătorii de animale care se confruntă cu mortalități în cadrule efectivelor. Aceștia vor fi în continuare scutiți de costurile neutralizării cadavrelor.Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.”Articol unic. Prevederile Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018, se aplică până la data de 31 decembrie 2022”, se arată în actul normativ.De precizat că HG 55/2018 conține Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.Prin prelungirea normelor, micii crescători de animale au în continuare obligația a de anunța autoritățile privind decesul animalelor: ”Crescătorii individuali de animale înștiințează, în termen de 24 de ore, medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și autoritatea administrației publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor cu privire la existența unuia sau mai multor animale moarte, definite potrivit prezentelor norme metodologice, și anume rumegătoare, porci, cai, păsări, iepuri și animale de blană”.Fermele și abatoarele, obligate să asigure neutralizarea”Unitățile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală funcționează doar dacă au încheiat un contract cu unități de neutralizare autorizate corespunzător categoriei de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pe care le generează sau dețin instalații proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate în condițiile legii, și care sunt folosite exclusiv pentru necesitățile proprii”, se arată în normele în vigoare din 2018.Ce obligații revin primăriilorAutoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială intervine moartea animalelor care fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, sunt responsabile de:
a) informarea imediată a consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București cu privire la moartea animalelor;
b) realizarea registrelor de evidență care cuprind informații referitoare la numele proprietarului, precum și data și ora la care a fost solicitată consiliului județean intervenția unității de neutralizare;
c) întocmirea, pe baza datelor furnizate de către medicul veterinar de liberă practică, a registrelor de evidență referitoare la cantitățile de animale moarte preluate de operatorul serviciului de ecarisare;

 » sursa: www.agrointel.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.