Profesorii predau mai ușor, elevii înțeleg mai bine cu manualul INTUITEXT de MATEMATICĂ

3 min read
Profesorii predau mai ușor, elevii înțeleg mai bine cu manualul INTUITEXT de MATEMATICĂ

Matematica pune probleme celor mai mulți elevi. De ce? Pentru că nu o înţeleg, pentru că nu conştientizează utilitatea ei în viaţa reală.
DESPRE MANUALUL DE MATEMATICĂ INTUITEXT

Perioada de selecție a manualelor: 10-16 septembrie!
Manualul INTUITEXT de MATEMATICĂ, clasa a VIII-a  a ocupat LOCUL 1 la CALITATE, conform comisiei de evaluatori CNEE!
Autori: Ion CICU, Eliza-Mihaela DAVID, Ioana IACOB, Răzvan CEUCĂ
Linia verde suport manual: 0372.156.300!
Prof. dr. Radu Gologan: Toate noțiunile sunt prezentate intuitiv și gradat cu exemple din viața cotidiană și exerciții rezolvate în așa fel încât să corespundă modului de gândire și raționament al copiilor la vârsta de 14-15 ani.
Prin maniera atractivă, modernă și creativă în care este conceput, manualul de Matematică de la INTUITEXT, prin ancorarea în realitățile actuale ale societății pe care copiii le agreează la această vârstă, este mai mult decât un instrument de lucru, având rolul unui fidel prieten alături de care elevul explorează, se joacă, învață, se bucură, dezleagă enigme, descoperă și crește.
În manualul de Matematică de la Intuitext elevul are la dispoziție numeroase și variate contexte de învățare și aplicare care au în vedere individualizarea și exersarea, autorii având ca scop facilitarea,  formarea și dezvoltarea competenţelor necesare pentru viaţă.
Varianta digitală urmează îndeaproape versiunea tipărită a manualului, prin respectarea conţinutului știinţific, al ordinii unităților de învățare și al stilului grafic. În plus, oferă prin particularitatea interactivă a activităților, șansa unei învățări personalizate, mult îmbunătățite.
Bine de ştiut:
Dincolo de conținutul specific disciplinei, formarea de atitudini și valori care contribuie la educația copiilor în spiritul devenirii unor buni cetățeni, fiecare unitate de învățare abordează o temă cu caracter practic și interdisciplinar. Atitudinile promovate sunt: perseverența pentru găsirea celor mai eficiente soluții, dezvoltarea de argumente și evaluarea validității acestora.
Ancorarea în realitate
Simțul pragmatic traversează întregul manual: Introducerea în manual a secvenţei Observă și descoperă! îi angajează pe elevi în activitatea de învăţare prin descoperire sau redescoperire a relaţiilor, algoritmilor de calcul.
Manualul nu limitează activitatea elevului la o simplă observare, ci invită și la activităţi practice, la acţiuni eficiente, având în vederea că numai acest mod de lucru poate facilita învăţarea elevului prin experienţă. Aplicaţiile pe care le propune manualul  în secțiunea Exersează! sunt o continuare a experienţei pe care o au mulţi dintre copii, experienţă acumulată în diferite contexte.
6 motive să alegeți manualul Intuitext de Matematică. Ce aduce acest manual:
– Secțiunea Observă și descoperă! vizează o activitate orientată spre un scop, reglată prin cunoştinţe, organizată şi condusă sistematic prin intermediul sarcinilor propuse.
– Sarcinile de învățare invită la observare de situații pentru ca apoi să descopere anumite relaţii, să le identifice, să le prelucreze, să le utilizeze, să le descrie și să le exprime în limbaj specific matematicii, să le analizeze și să le modeleze în vederea unei aplicări particularizate. Copilul înţelege ceea ce percepe concret prin intermediul a cât mai multe simţuri. De altfel, și programa școlară accentuează necesitatea caracterului intuitiv al învățării la această vârstă.

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.