MASĂ ROTUNDĂ / DEZBATERE NAŢIONALĂ Copiii cu cerințe educaționale speciale, între minoritate și majoritate!

3 min read
MASĂ ROTUNDĂ / DEZBATERE NAŢIONALĂ Copiii cu cerințe educaționale speciale, între minoritate și majoritate!

Argument:
Am ales să aducem în discuție această temă deoarece reflectă o realitate cu care trăim zilnic, fiecare dintre noi, în diverse medii, fără să avem informațiile necesare de a ne raporta corect. În ultimii ani, numărul copiilor cu CES, se află într-o continuă creștere, de aceea și interesul față de această minoritate a crescut.

Obiectivele specifice activităţii:
 Formarea unor comportamente şi atitudini ce vizează educaţia pentru schimbarea mentalităților;
 Facilitarea unor schimburi de idei şi opinii în scopul autocunoaşterii, cunoaşterii şi intercunoaşterii cadrelor didactice participante;
 Promovarea unor exemple de bună practică în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de integrare a copiilor cu CES.

Nume proiect: MASĂ ROTUNDĂ / DEZBATERE NAŢIONALĂ Copiii cu cerințe educaționale speciale, între minoritate și majoritate!

Organizatori: Asociatia Prezentul Educa Viitorul-Galati

Condiţii de participare: SECŢIUNI:
1. Dezbatere națională cu tema ”Copiii cu cerințe educaționale speciale, între minoritate și majoritate!” (1000- 1200)
2. Sesiune de referate/prezentari power point, exemple de bune practici (curriculum adaptat, plan de intervenț

Perioadă înscriere: 06.05.2021 – 31.05.2021

Perioadă desfăşurare: 06.05.2021 – 31.05.2021

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:

Lucrările nu vor depăşi 4 pagini format A4 şi vor fi redactate în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, spaţiere la 1,5 rânduri.
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an).
Prezentarile power point vor avea maximum 10 slide-uri.
Lucrările, formularul de înscriere și dovada plății se vor trimite în format electronic, prin e-mail: [email protected] în perioada 04. 2021 – 31. 05. 2021.
Susţinerea lucrărilor este opțională și va avea loc on-line pe data de 31 mai 2021, începând cu ora 12:00. Prezentarea unei lucrări nu va depăşi 5 minute.
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
Participarea este on-line pentru toate cadrele înscrise la activitate.

III. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ

Organizația iniţiatoare percepe o taxă de participare de 60 lei/participant pentru a asigura financiar realizarea diplomelor de participare/ de premiere, pentru trimiterea materialelor cǎtre participanți. Suma va fi expediată fie prin mandat poştal pe numele: Lupușor Roxana Monica, sat Corni, comuna Corni, județul Galați, cod 807075, fie o veți trimite în contul bancar deschis la Banca Transilvania: 
RO14BTRLRONCRT0389286401
Titular cont: Asociația Prezentul Educă Viitorul
C.U.I. 38065740
Specificați la descriere: Masă rotunda/dezbatere națională

    Ca urmare a participării la acest simpozion fiecărui participant i se va acorda:

Diploma de Merit pentru  cadrele  didactice  care  participă  activ la dezbatere;
Certificat de voluntar on-line privind promovarea non-discriminării;
Diplomă de participare Masă rotundă/dezbatere națională pentru cadrele didactice care participă cu lucrări;

Adeverință publicare resurse educaționale on-line în volumul activității cu ISSN;
Adeverință de participare la schimbul de experiență în vederea îmbunătățirii actului educațional;

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.