Radu Grădinaru (AUR) l-a interpelat pe ministrul Sănătății cu privire la recunoașterea dreptului angajaților din unitățile sanitare publice la un venit salarial corect

4 min read

Radu Grădinaru l-a interpelat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cu privire la recunoașterea dreptului angajaților din unitățile sanitare publice la un venit salarial corect, întrucât angajaților din unitățile sanitare publice nu li s-au majorat salariile anul acesta, deși prețurile au crescut considerabil în ultimii ani, ca urmare a evoluției geopolitice din regiune.

Întrebările la care deputatul AUR a solicitat răspuns se referă la indexarea cu inflația a veniturilor acestor salariați, acordarea unor recompense pentru asumarea unor riscuri prin lucrul în condiții deosebit de periculoase și neaplicarea integrală a Legii salarizării nr. 153/2017.

În urma demersului făcut de către deputatul Radu Grădinaru, Ministerul Sănătății a transmis un punct de vedere, prin care a arătat că angajații din sistemul public de sănătate au beneficiat de creșteri salariale. Astfel,

 • începând cu 1 ianuarie 2024, potrivit prevederilor art. I alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.115/2023 personalul plătit din fonduri publice a beneficiat de o majorare salarială de 5%;
 • potrivit art. I alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetar, „începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile din sistemul sanitar din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 se stabilesc şi se acordă eşalonat, conform anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • potrivit art. I alin. (3) şi (4) din acelaşi act normativ, „începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, nivelul de salarizare pentru personalul din unităţile clinice, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar din direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
 • începând cu drepturile salariale aferente lunii martie a anului 2024, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază pentru personalul din unităţile sanitare publice, altul decât cel prevăzut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 15312017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru personalul din cadrul aparatului propriu aI Ministerului Sănătăţii se majorează cu 20% faţă de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023 şi se acordă în 2 tranşe egale, Incepând cu luna martie a anului 2024, respectiv luna iunie a anului 2024″.

De asemenea, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, personalul din unitățile sanitare beneficiază de sporuri și indemnizații, în funcție de situație (gardă, ture, activitate prestată în zile de sărbătoare etc.).

În acest sens, Ministerul Sănătății a transmis că, începând cu luna august 2023, personalul de specialitate medico-­sanitar şi auxiliar sanitar beneficiază de indemnizații conform prevederilor art. 31*) din anexa nr. II, cap II la Legea cadru nr. 153/2017, după cum urmează:

 • 500 de lei pentru medicii specialişti şi primari care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă;
 • 1000 de lei pentru medicii specialişti şi primari care efectuează lunar cel puţin 2 gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată In linia de gardă;
 • 250 de lei pentru medicii rezidenţi care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în Iinia de gardă;
 • 500 de Iei pentru medicii rezidenţi care efectuează lunar cel puţin 2 gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată 1n linia de gardă;
 • 350 de lei pentru medicii care efectuează lunar o gardă în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă;
 • 700 de lei pentru medicii care efectuează lunar cel puţin 2 gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă;
 • 500 de lei pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii care efectuează lunar cel puţin 2 gărzi;
 • 500 de lei pentru tehnicienii de radiologie şi imagistică licenţiaţi, asistenţii medicali de laborator      clinic licenţiaţi, asistenţii medicali licenţiaţi în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, asistenţii medicali dentari licenţiaţi, asistenţii medicali de profilaxie dentară asistenţii medicali licenţiaţi in nutriţie şi dietetică, asistenţii medicali, moaşe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor, precum şi cei asimilaţi acestora;
 • 100 de lei pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, dar nu mai mult de 300 de lei lunar pentru toate categoriile de personal.

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.