Simpozion național cu participare internațională Educație pentru viitor, ediția a II-a 2022

3 min read
Simpozion național cu participare internațională Educație pentru viitor, ediția a II-a 2022

Simpozionul se adresează cu predilecție cadrelor didactice din învățământul preuniversitar special dar și cadrelor didactice din învățământul de masă
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ ABORDATĂ:
 Abordări teoretice în domeniul educației, educației incluzive, educației copiilor cu CES (lucrări științifice, cercetări fundamentale, analize de politici educaționale, cercetări comparative);
 Cercetări empirice, modele de intervenție, studii de caz și modele de bune practici în domeniul educației, educației incluzive, educației copiilor cu CES;
 Consilierea școlară- modele de bună practică
 Activități desfășurate în mediul on-line
 Strategii de diferențiere și individualizare utilizate în procesul instructiv-educativ
 Modalități și strategii de evaluare utilizate la clasă
 Modele de bună practică în logopedie
 Diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale- secțiunea în limba română
 Diseminarea unor proiecte și parteneriate educaționale- secțiunea în limba engleză desfășurată cu sprijinul și implicarea partenerilor din străinătate

Activitățile simpozionului se vor desfășura on-line.

Nume proiect: Educație pentru viitor

Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Bihor
Inspectoratul Școlar Județean Arad
Universitatea din Oradea Facultatea de Științe Socio-Umane
Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad
CJRAE Bihor
CJRAE Arad
CCD Bihor
CCD ,,Alexandru Gavra” Arad

Condiţii de participare: 28.04.2022 înscrierea la https://forms.gle/LmRxH58gj1ckDfm78
03.05.2022 transmiterea rezumatului lucrării la: [email protected] subiect scrieți indicativ județului (ex BH), secțiunea,în conținut numele și titlul lucrăr

Perioadă înscriere: 14.04.2022 – 28.04.2022

Perioadă desfăşurare: 03.05.2022 – 04.05.2022

https://forms.gle/LmRxH58gj1ckDfm78
Rezultate: valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice prin realizarea unei publicații cu ISBN care va cuprinde rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului (publicația va fi în format electronic)
Cerințe pentru redactarea rezumatelor:

rezumatele vor fi elaborate în limba română sau în limba engleză/ limba franceză/ limba germană
se va edita un volum cu ISBN, în care vor fi publicate rezumatele lucrărilor înscrise la simpozion
rezumatul trimis trebuie să respecte tematica Simpozionului și poate avea maxim 1 autor
minim 1 pagină-maxim 3 pagini format A4
titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold, centrat;
la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia: profesia, prenumele şi numele, instituția de proveniență, localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta);
la un rând de numele autorului se începe scrierea rezumatului (Times New Roman 12);
conţinutul rezumatului lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii în cadrul simpozionului, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
rezumatele primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui într-o lucrare care va fi transmisă în format electronic participanților
responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate autorilor
nu se acceptă lucrări fără semne diacritice
organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!!

Interes general |
Toate disciplinele |
Evenimente

Propus de: erdelielena | 15.04.2022 23:00 | 267 vizualizări

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.