SIMPOZION REGIONAL Managementul schimbării în contextul educațional EDIȚIA a-II-a

3 min read
SIMPOZION  REGIONAL Managementul schimbării în contextul educațional  EDIȚIA  a-II-a

Scop
Simpozionul își propune creșterea calității în învățământul preuniversitar actual prin diseminarea unor abordări pedagogice inovative și prin încurajarea preșcolarilor/elevilor în exprimarea viziunii despre procesul educațional digital.

Obiective
 promovarea colaborării între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare
 stimularea preșcolarilor/elevilor în exprimarea propriilor impresii despre situația învățământului on-line
 valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv-educativ Nume proiect: SIMPOZION REGIONAL Managementul schimbării în contextul educațional EDIȚIA a-II-aOrganizatori: ASOCIAȚIA PREZENTUL EDUCĂ VIITORULCondiţii de participare: Participarea este indirectă și on-line. Evenimentul on-line se va desfășura PE PLATFORMA GOOGLE MEET, în data de 30 iunie 2022.
Pentru prezentarea on-line vor fi selectate un număr de 30 de cadre didactice, alese în funcție de tematica abordatăPerioadă înscriere: 12.04.2022 – 01.06.2022Perioadă desfăşurare: 12.04.2022 – 01.06.2022Secțiunea I: COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, REFERATE METODICE, ESEURI, EXEMPLE DE BUNE PRACTICE realizate de către educatori/învățători/profesori/psihologi școlari/personal auxiliar cu următoarele teme:

Valențe formative  ale  activităților   didactice 
Modalități de prevenire a cyberbullying-ului asupra elevilor.
Integrarea copiilor cu CES – provocare a învățământului on-line.
Reziliența organizatională și psihologică – primii pași către succes.
Stresul parental și strategii de copying în familie.
Bune practici în consilierea psihologică a copiilor.

Secțiunea II – Concurs PREȘCOLARI ȘI ELEVI:

Preșcolari
Secțiunea creaţie plastică clasică (pictură, desen, orice format).
Secțiunea abilităţi practice (colaje și machete).

Ambele secțiuni vor avea tema: Hai la joacă!

Elevi (din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal)
Secțiunea creaţie plastică clasică – pictură, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor), orice format.
Secțiunea creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje și machete
Secțiunea creaţie tehnico-informatică: desen, grafică pe calculator, Power Point, Paint etc., orice format.
Secțiunea creaţie literară (proză, poezie, eseu, compuneri, povestiri, scrisori către parintii plecați departe, către dascăli).

Secțiunile vor avea următoarele teme:

Școala on-line – pro sau contra?
Hărțuirea (cyberbullying-ul) în mediul on-line.
Școala din camera mea.
Izolarea-un puzzle de emoții!

      REGULAMENT DE PARTICIPARE SECȚIUNEA A 
      Participarea este indirectă și on-line.
      Lucrările vor îndeplini următoarele cerințe:

să aibă caracter de originalitate, noutate și aplicabilitate practică în activitatea didactică on-line și să fie între 1 și 4 pagini;
redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând distanță, cu margini egale de 20 mm (text aliniat ”justified”), conținând semnele  diacritice;
titlul va fi scris cu majuscule (Comic Sans MS 14 Bold), centrat;
la două rânduri de titlu se va scrie autorul și unitatea de învățământ (Comic Sans MS 12 Bold);
la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Comic Sans MS 12);
bibliografia se va menționa la sfârșitul lucrării, astfel: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul;
responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține participanț

   COSTUL /DONAȚIA pentru SIMPOZIONUL REGIONAL este de 60 lei, care va acoperi costul realizării documentelor și al volumului didactic cu ISBN.
Donaţia o veți trimite în contul bancar deschis la Banca Transilvania,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.