SIMPOZIONUL ”ȘCOALA- A DOUA FAMILIE” ediția a IX-a

3 min read
SIMPOZIONUL ”ȘCOALA- A DOUA FAMILIE”  ediția a IX-a

Simpozionul „Școala, a doua familie” își propune să reunească numeroase cadre didactice, elevi și părinți, sub egida lucrărilor dedicate parteneriatului școală-familie.
Obiectivele simpozionului sunt următoarele:
– implicarea concretă și constantă a părinților, ca parteneri esențiali şi beneficiari ai procesului de învăţământ, în activitățile desfășurate de copii în ambele medii, formal (activități școlare) și non-formal (activități extra-școlare),
– încurajarea creativității, imaginației și comunicării în rândul elevilor, în contextul unei abordări didactice interdisciplinare și
– promovarea strategiilor evaluativ-stimulative, ce asigură feed-back-ul necesar procesului instructiv-educativ, derulat în activităţile cu elevii capabili de performanţă şi cu cei cu dificultăţi de învăţare.
Participare directă si indirectă
Grupul ţintă al acestui simpozion il reprezintă elevii și cadrele didactice.
Beneficiari indirecți: părinţii copiilor implicaţi în proiect, partenerii implicaţi, comunitatea locală, mass-media. Nume proiect: SIMPOZIONUL „ȘCOALA, A DOUA FAMILIE” (Școala Gimnazială Ovid Densusianu, Făgăraș)Organizatori: Școala Gimnazială „Ovid Densusianu”, Făgăraș
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Brasov, Primăria Municipiului Făgăraș, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”Condiţii de participare: NU este percepută taxă de participare!
CADRELE DIDACTICE se pot înscrie până la 20.05.2023, prin trimiterea FIŞEI DE ÎNSCRIERE + rezumat lucrare la email: [email protected].
Pentru ELEVI, desenele vor fi trimise prin poştă.Perioadă înscriere: 01.05.2023 – 20.05.2023Perioadă desfăşurare: 10.04.2023 – 26.05.2023Agenda simpozionului din 26.05.2023 este structurată astfel:   
Deschiderea oficială a Simpozionului va avea loc în Sala Tronului din Cetatea Făgărașului.
În debut, elevii claselor de muzică de la Şcoala Gimnazială Ovid Densusianu, vor interpreta un repertoriu de muzică folclorică şi clasică.
Expoziția de desene, ce cuprinde lucrările elevilor,  va fi amenajată în incinta
Școlii Gimnaziale Ovid Densusianu, Făgăraș.
1.Înscrierea participanţilor
Pentru cadrele didactice, înscrierea se face până la data de 20.05.2023, prin trimiterea FIŞEI DE ÎNSCRIERE (vezi anexa) şi a unui rezumat de o jumătate de pagină a lucrării, la adresa de e-mail a simpozionului: [email protected]
 Pentru elevi, desenele  pentru expoziţia cu tema  “Şcoala mea, lumea mea” vor fi trimise prin poştă până la data de 20.05.2023, data poştei, având specificat numele şi prenumele autorului,clasa, unitatea de învăţământ şi numele cadrului didactic coordonator(maximum trei lucrari/cadru didactic coordonator). Expoziţia poate fi vizitată în ziua simpozionului.
Adresa poştală este: ŞCOALA GIMNAZIALĂ OVID DENSUSIANU,  strada: Vasile Alecsandri, nr. 13, localitatea: Făgăraş, judeţul Braşov, cod poştal: 505200
2.Trimiterea/depunerea lucrărilor
Depunerea lucrărilor înscrise se va face până în data de 20.05.2023, prin e-mail, la adresa: [email protected]
Tematica lucrărilor se va încadra în una din următoarele secţiuni:
SECŢIUNEA I:  Activități creative, bazate pe digitalizare și colaborare, menite să creeze un mediu incluziv și participativ în școală și dincolo de ea.
SECŢIUNEA II: Metode și tehnici eficiente de formare la elevi a unei conduite empatice față de semeni și responsabile față de mediu.
 SECȚIUNEA III: Ateliere de creație
 NOTĂ: Participanţii la simpozion îşi asumă integral răspunderea pentru originalitatea ideilor, conţinutul lucrării şi imaginile utilizate.
 Pentru elevi: desenele vor fi realizate în format A4, iar tematica lucrărilor va fi “Şcoala mea, lumea mea”. Pe verso, elevii vor scrie cu majuscule numele şi prenumele,

 » sursa: www.didactic.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.