Sorin Mateescu (AUR) semnalează Ministerul Educației o serie de neclarități din proiectul privind standardele minimale pentru acordarea titlurilor de conferențiar și profesor universitar, diploma de doctor și atestatul de abilitare

2 min read

În perioada 27.03.2014 – 20.05. 2024, Ministerul Educației organizează un ciclu de dezbateri publice pe marginea proiectului privind standardele minimale naționale necesare și obligatorii pentru acordarea titlurilor de conferențiar și profesor universitar, a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor, propuse de CNATDCU. În acest context, senatorul AUR Sorin Mateescu a semnalat ministrei Ligia Deca o serie de aspecte care se regăsesc în document și care creează neclarități.

Astfel, domnia sa punctează faptul că există o variație nepermisă în denumirile propuse pentru standardele de conferire a titlului de doctor în diverse domenii, ceea ce poate crea confuzie și afecta aplicarea coerentă a standardelor.

În al doilea rând, senatorul a remarcat că există diferențe semnificative în conținutul și structura standardelor între domenii. În opinia sa, această lipsă de uniformitate poate compromite procesul de evaluare și conferire a titlurilor academice. Nu în ultimul rând, modul de redactare este neprofesionist. Sorin Mateescu subliniază că prezentarea acestor standarde necesită o revizuire atentă pentru a asigura claritatea și profesionalismul necesare.

În acest context, parlamentarul consideră că se impune:

  1. reevaluarea și revizuirea denumirilor și conținutului standardelor pentru a asigura uniformitate și claritate în întreaga documentație;
  2. corectarea diferențelor semnificative în conținut și structură între standardele propuse pentru diverse domenii;
  3. revizuirea modului de redactare a documentului pentru a asigura un nivel adecvat de profesionalism și claritate.

Totodată, senatorul AUR Sorin Mateescu solicită un răspuns în scris cu privire la măsurile întreprinse pentru abordarea acestor preocupări și pentru îmbunătățirea propunerilor de standarde.

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.