Boris Volosatîi (AUR) a solicitat date privind numărul de centre comunitare românești din străinătate înființate de către MAE

3 min read

Deputatul AUR Boris Volosatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a solicitat MAE să pună la dispoziție o listă privind localitățile de peste hotare în care sunt înregistrați la misiunile diplomatice ale României cel puțin 5.000 de cetățeni români și numărul de centre comunitare românești din străinătate înființate de către MAE, conform prevederilor Legii nr. 86/2016.

România este statul european cu cea mai mare rată anuală a expatrierii. Un număr de cetățeni români estimat între 6 și 7 milioane de persoane au domiciliul sau reședința în străinătate.

Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate prevede, la art. 1, că statul român are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul acestora.

În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, statul român asigură înfiinţarea unor centre comunitare româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

Ministerul Afacerilor Externe este responsabil pentru înfiinţarea centrelor comunitare româneşti. Legea prevede de asemenea statul român pune la dispoziţia fiecărui centru comunitar românesc un sediu în care să îşi desfăşoare activitatea.

Centrele comunitare româneşti au drept scop asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. Centrele comunitare româneşti nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit legii, centrele comunitare româneşti se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul Ministerului Afacerilor Externe;

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Lista localităților din străinătate, întocmită în ordine descrescătoare și defalcat pe fiecare stat, în care există cel puțin 5000 de cetățeni români înregistrați la misiunile diplomatice ale României.
  2. Lista centrelor comunitare românești din străinătate înființate de către Ministerul Afacerilor Externe, defalcat pe fiecare stat, cu indicarea sumelor anuale de la bugetul de stat utilizate pentru achiziția sau închirierea de sedii corespunzătoare înființarea și finanțarea acestor centre comunitare românești.
  3. Care au fost propunerile formulate anual, din 2016 până în prezent, de către Ministerul Afacerilor Externe privind includerea în Legea bugetului de stat a sumelor necesare pentru achiziția/închirierea de sedii pentru a fi puse la dispoziția centrelor comunitare românești din străinătate, precum și pentru finanțarea acestora.
  4. În cazul unor răspunsuri negative la punctele 2 și 3, care sunt motivele temeince și pertninente pentru care Ministerul Afacerilor Externe nu s-a achitat de obligația sa legală privind înființarea centrelor comunitare românești din străinătate, punerea la dispoziția acestora a unor sedii corespunzătoare și formularea de propuneri concrete în vederea proiecției bugetare a cheltuielilor aferente.
Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.