Senatorul Gheorghe Cătană a solicitat MCID informații privind reluarea dezbaterilor pe marginea Strategiei naționale de implementare a Inteligenței Artificiale în educația din România. Ce a transmis instituția

4 min read

Senatorul Gheorghe Cătană (AUR) a solicitat Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) să răspundă la o serie de întrebări referitoare la proiectul Strategiei naționale de implementare a Inteligenței Artificiale în educația din România. În urma prezentării acestui proiect, Alianța Părinților a transmis o serie de critici pe marginea documentului. În acest context, senatorul AUR pledează pentru reluarea dezbaterilor pe această temă.

În urma solicitării înaintate de către senatorul Gheorghe Cătană, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a transmis răspuns la întrebările formulate de către parlamentarul AUR.

Astfel, la întrebarea „Când veți răspunde scrisorii adresate de Alianța Părinților pe marginea Strategiei Naționale de Implementare a Inteligenței Artificiale în educația din România?”, MCID a precizat că „respectiva peţiţie se află în atenţia instituţiei noastre și se va răspunde punctual întrebărilor Alianţei Părinţilor, în termen legal, cu referire la atribuţiile pe care Ie are instituţia noastră, urmând ca punctele care ţin strict de domeniul educaţiei să fie adresate MinisteruIui Educaţiei”.

În ceea ce privește suspendarea şi reluarea dezbaterilor privind Strategia NaţionaIă de Implementarea a Inteligenţei Artificiale în educaţia din România, Ministerul Cercetării a amintit că a supus consultării publice un document iniţiat de Autoritatea pentru Digitalizarea României – ADR, un document definitivat ca livrabil într-un proiect European, respectiv „Cadrul strategic naţional în domeniul inteligenţei artificiale” (CSN­IA), realizat în cadrul proiectului „Cadru strategic pentru adoptarea şi utilizarea de tehnologii inovative în administraţia publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activităţii”, cod SIPOCA 704, implementat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fundament pe care se va elabora Strategia Națională a României în domeniul IA.

Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a mai precizat următoarele:

„În prezent, documentul se află în etapa de pregătire. Astfel, anterior promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Inteligenţa Artificială, MCID a considerat oportună colectarea unui set de opinii ale societăţii civile, pe marginea acesteia, care să sprijine fundamentarea viitoarei Strategii.

Cadrul Strategic Național în IA (CSNIA) reprezintă o analiză-diagnostic a ecosistemului de IA din România, cât şi o serie amplă de recomandări cu privire la paşii pe care România îi poate urma pentru valorificarea domeniului IA în România. Acest document a fost deschis către obținerea de opinii, consultare și comentarii din partea publicului şi a experților în domeniu.

Deşi CSNIA reprezintă un pas important în vederea elaborării strategiei, acest pas este unul intermediar şi nu reprezintă stadiul final sau strategia finață privind IA.

Instituţia noastră respectă principiile transparenţei decizionale şi va organiza, în funcţie de solicitări, dezbateri publice, urmând apoi etapa de consultare interinstitutională şi colaborarea cu Ministerul Educației care poate propune și revizui documentul în sensut în care măsurile propuse să răspundă valorilor şi calităţii actului educaţional, evidenţiind integrarea tehnologiitor IA în activitatea didactică, pentru a stimula învăţarea elevilor şi a îmbunătăţi instruirea şi nu pentru a transforma procesul de învăţare într-o activitate mecanică, automată.

Totodată, vă informăm că viitoarea Strategie Naţională privind IA nu este o strategie dedicată domeniului educaţiei, ci una care abordează in-extenso nevoile de dezvoltare ale domeniului IA la nivel naţional. Aceasta abordează educaţia doar din perspectiva unuia dintre domeniile prioritare de adoptare a tehnologiei IA.

Aspectele privind evoluţia şi adaptarea domeniului educaţiei în contextul IA vor fi abordate în detaliu, de către un colectiv de specialiști din mediul academic (inclusiv din domeniul pedagogiei), în cadrul Consiliului de Educaţie în IA, din cadrul Comitetului Român pentru IA.

Educaţia în IA, precum şi etica în IA, siguranţa şi încrederea în IA, respectiv analiza şi gestiunea impactului adus de tehnologiile emergente asupra omului şi societăţii – reprezintă priorităţi tehnico-ştiinţifice pe care MCID le promovează ca direcţii strategice naţionale. Dilemele şi analizele de risc cu privire la tehnologiile emergente au nevoie de răspunsuri documentate, care necesită cercetări desfăşurate pe termen lung. Contextul european realizează un pionierat, la nivel mondial, în abordarea echilibrată a tehnologiilor emergente (în special IA), dovadă fiind multitudinea şi diversitatea inițiativelor legislative, de politici şi de standardizare.

România contribuie în mod proactiv la toate aceste eforturi, fiind parte din comunitatea europeană – primul spaţiu social în care s-a abordat tehnologia IA cu respect pentru drepturile omului, etică, siguranţă, securitate, echilibru şi sustenabilitate”, se arată în răspuns Ministerului Cercetării.

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.