Indemnizație creștere copil în 2023. Care sunt actele necesare și până când se depun

2 min read
Indemnizație creștere copil în 2023. Care sunt actele necesare și până când se depun

Oricare dintre părinți poate depune actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului și fiecare are dreptul de a sta acasă în concediu de creștere a celui mic.
Acte necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului
Conform Ministerului Muncii, dosarul cu acte trebuie să cuprindă următoarele:

cerere tip pentru indemnizație creștere copil;
actul de identitate al solicitantului – părintele care va sta în concediul de creștere copil – (copie şi original);
actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original);
certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original). Acolo unde este cazul – hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
livretul de familie (copie);
certificat de căsătorie (copie şi original);
adeverinţă eliberată de angajator  din care să rezulte că persoana îndreptăţită: – a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului, – nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă, dacă este cazul) – prima şi ultima zi de concediu de maternitate, – data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creştere a copilului;
declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
dosar cu șină;
extras de cont bancar pe numele beneficiarului, pentru opţiunea de virare în cont bancar;

Cine beneficiază de indemnizația de creștere a copilului
Cum este menționat mai sus, pot beneficia de indemnizație cei care au realizat venituri din care se extrage impozit pe venit,

 » sursa: www.qbebe.ro

Copyright © acțiunea.ro (2020-2023) | Newsphere by AF themes.