Deputatul AUR Dumitru-Viorel Focșa solicită Curții de Conturi să demareze un control la primăria municipiului Constanța și Societatea Termoficare Constanța SRL, având în vedere că s-au constatat o serie de nereguli privind stabilirea prețului local al energiei termice.

Stimate domnule Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi a României,

În data de 26.11.2021, la inițiativa primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac, Consiliul Local Constanța a adoptat Hotărârea privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizate de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.11.2021 și Hotărârea privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizate de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, în municipiul Constanța.

Într-o declarație făcută ulterior adoptării celor două Hotărâri, primarul Vergil Chițac a afirmat că: „Prețul final al gigacaloriei se poate stabili în urma unui audit energetic al întregului sistem de termoficare. Este o chestiune inginerească ce se desfășoară pe durata unui an, pentru a putea cuprinde toate cele patru anotimpuri”.

În procesul elaborării și adoptării celor două Hotărâri la care am făcut referire în preambulul prezentei interpelări nu a existat niciun audit energetic al sistemului de termoficare, nici măcar unul demarat pe parcursul acestui an și care să poată genera o estimare de cost, deci, prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație al energiei termice sunt stabilite mai mult arbitrar decât legal.

Pe cale de consecință, vă solicit, stimate domnule președinte, să dispuneți desfășurarea unei misiuni specifice de control la Primăria municipiului Constanța/Consiliul Local Constanța și Societatea Termoficare Constanța SRL pentru a verifica legalitatea stabilirii prețului local al energiei termice și prețului local pentru populație al energiei termice, precum și a plăților/încasărilor ce decurg din aplicarea Hotărârilor menționate.